ULUSAL DRAMA SEMİNERİNİN

TEMEL HEDEFLERİ

 

 

• Drama liderlerini bir araya getirerek, dramanın gerçek anlamda yaygınlaşması için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak.

 

• Bir alan olarak dramanın, liderin, uygulamaların tanımını yeniden yapmak ve bu suretle taklit etmenin ilerisine geçerek, toplumumuzun kendi dinamiklerini, coğrafyasını, ekonomik ve sosyal hayatını dikkate alan, ayakları yere basan, drama ile ilgili olay ve olgulara çok yönlü bakabilen bir strateji geliştirebilmek.

 

• Bilgi ve deneyimleri paylaşmak. Çok bilenin değil, bildiklerini daha çok paylaşanın daha değerli olduğu düşüncesinden hareketle, gerçek paylaşım ortamları oluşturmak.

 

• Drama alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan kuramsal ve uygulama çalışmalarından haberdar olmak ve tüm drama çalışanları ile paylaşmak.

 

• Drama liderlerini alan ile ilgili yazmaya özendirmek. Bu özendirmede, kendini ifade eden öznel yazılardan, bilimsel kurallar çerçevesinde yazılan bildiri-makalelere doğru bir gelişim-değişim için ortam oluşturmak.

 

• Buluşmayı her yıl ulusal düzeyde düzenleyerek, liderlerin o yıl yaptıkları çalışmaları daha somut olarak paylaşmak.

 

• Drama alanında “çok sesli” bir paylaşım sağlamak.

 

• Olanaklar ölçüsünde semineri ülkenin değişik illerinde düzenleyerek, yaygınlaşma sağlamak.

 

• Bildiri, atölye liderleri, panelistler, seminere çağırılacak konuklar ve seminer katılımcılarının seçiminde “nesnel ölçütler” geliştirerek drama örgütlenmeleri ve organizasyonları için model oluşturmak.

 

• Her buluşmanın kitabını zamanında yayınlayarak, kaynak oluşturmak.

 

• Liderlerin uygulamalarda yaşadığı sorunları tartışmak, çözüm önerilerinde bulunmak.

 

• Drama örgütlenmeleri için alternatif modeller oluşturmak. Bu modelleri kişisel kaygılardan arındırarak; “gerçek, demokratik ve sivil” inisiyatifler haline dönüştürmek.