TÜRKİYE 7. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2005

 

dramada arayışlar

 

24 - 26 Haziran 2005 Çankaya - Ankara

 

 

 

KATILIM

 

Bildiri ve Poster Sunumları 

Bildiri sunumları

 

Buluşmaya drama ile ilgili olarak bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bildiriler “bilim kurulu” tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Bildiriler PC ortamında, en çok 10 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya çıktı ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 2 Mayıs 2005 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Bildiriler "dramada arayışlar" isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

Poster sunumları

 

Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında, en çok 2 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya çıktı ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 2 Mayıs 2005 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de "dramada arayışlar" isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

 

Atölye Katılımı 

Atölye çalışmalarına katılmak için başvuru formunu doldurarak, atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu ve banka dekontunu OLUŞUM’a teslim etmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölye ile özel atölyelere katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olarak yapılacak ve katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir (Özel atölyelerin her biri 2 saattir). 

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olamayacaktır. Atölye çalışmaları dışındaki etkinliklere katılım serbesttir. 

 

 

ATÖLYELER 

 

Atölye 1

Augusto Boal ve Forum Tiyatro
Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Bu atölyede Augusto Boal’in temel tiyatro teknikleri ve temel alıştırmaları konusunda uygulamalı olarak çalışılacaktır. 

 

Atölye 2

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
(AÜ. EEYO Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi) 
Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Bu dönemde çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Erken çocukluk eğitiminde çocukların gelişimlerini desteklemek için yapılan etkinliklerden birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi eğitim programında yer alan diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir. Bu atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini destekleme üzerinde dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. 

 

Atölye 3

Ritm - Müzik - Devinim Doğaçlamları
San. Yet. Sevda ÇEVİK
(Müzik Pedagogu, Oyun ve Tiyatro Pedagogu) 
Bedenin ritmle buluşması... Ritmin sesle beraberliği... Bedenin ritm ve sesle buluşmasının bir anlatım biçemine dönüştürülmesi, bu atölyenin temel bileşenleridir.

 

Atölye 4

Hareketten Dansa
Bil. Uzm. Meryem Akın TEMİZ
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara) 
Atölyede bedensel devinim konusunda çalışılacak, arkasından beden dilinin doğru ve anlaşılır kullanılması konusunda örnekler yapılacaktır. 

 

Atölye 5

Ritüelden Dramaya — Dramadan Ritüele 
Naci ASLAN 
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara) Günümüz insanının yaşadığı temel sorunlardan biri de yalnızlık duygusu ve yabancılaşmadır. Drama bu yalnızlık duygusu ve yabancılaşmadan kurtulmada etkin olabilir mi? 

 

Atölye 6

Okul Öncesinde Drama 
Bil. Uzm. Derya ÖZER
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / Ankara)
Bu atölyede okul öncesi çocuklarıyla yapılan drama çalışmalarında; müzik, dans ve artık materyal kullanımına ilişkin uygulamalar yapılacaktır. 

 

Atölye 7

Dramaya Giriş 
ÇGE. Uzm. Nesrin KARADAĞ - Bil. Uzm. Gonca DAĞISTANLIOĞLU 
(Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderleri / İstanbul - Ankara)
Atölyede temel drama çalışmaları yapılacaktır. İletişim becerileri, yaratıcılık, uyum, güven alıştırmaları, oyun, doğaçlama, rol oynama teknikleri başlıca çalışma konularıdır. Atölye dramaya yeni başlayanlara yöneliktir. 

 

ÖZEL ATÖLYELER 

 

Özel Atölye 1

Sınırlandırılmış Doğaçlama ve Doğaçlamada Sözün Kullanımı
(Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK)
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Bu özel atölyede “sınırlandırılmış doğaçlama ve doğaçlamada sözün kullanımı” üzerinde durulacaktır..

 

Özel Atölye 2

Dramada "Dramatik Olan"
(Naci ASLAN)
(Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Atölyede dramada “dramatik olan”ın oluşturulması ve hedeflere ulaşmadaki önemi üzerinde durulacaktır.

 

Not: Dileyen katılımcı diğer atölyelerin yanı sıra, özel atölyelere de katılabilir. Özel atölyelere başvuru ve ücretlendirme için “katılım koşulları” bölümüne bakınız. 

 

Taslak Program 

 

24 Haziran 2005, Cuma 

09.30 — Buluşma
10.00 – Açılış. UDS Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni
10.30 – 1. Bildiri Sunumu Oturumu 
11.30 – Tartışma 
11.50 – Ara
12.00 – 2. Bildiri Sunumu Oturumu
13.00 – Tartışma
13.20 – Öğle Arası
14.30 – 3. Bildiri Sunumu Oturumu
15.30 – Tartışma
15.50 – Ara
16.00 – 4. Bildiri Sunumu Oturumu
17.00 – Tartışma
17.20 – Akşam Arası
18.30 – Panel: 
20.30—22.30 Özel Atölye 1. 

 

25 Haziran 2005 Cumartesi 

09.00 – 12.00 Atölye Çalışmaları (1. Oturum)
12.00 – 13.00 Ara
13.00 – 16.00 Atölye Çalışmaları (2. Oturum)
17.00 – 18.00 Ara
18.00 – Panel: 
20.00 — 22.00 Özel Atölye 2. 

 

 

26 Haziran 2005, Pazar 

09.00 – 12.00 Atölye Çalışmaları (3. Oturum)
12.00 – 13.00 Ara
12.00 – 16.00 Atölye Çalışmaları (4. Oturum)
16.30 – 17.30 Ara
17.30 – Genel Değerlendirme Oturumu
18.00 – Gösteriler, Katılım Belgeleri Dağıtımı ve Kapanış