TÜRKİYE 5. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2003

 

 okulöncesinde drama ve tiyatro

 

20 - 22 Haziran 2003 Çankaya - Ankara

 

 

A t ö l y e l e r
 

Atölye 1

Okulöncesi Eğitiminde Drama

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
(Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü / Ankara)

Okulöncesinde konuların öğretilmesinde, yaparak yaşayarak öğrenme atölyenin çalışma konusudur. Bu atölyede drama, okulöncesi çocukların eğitiminde bir yöntem olarak ele alınacak ve bu içeriğe ilişkin çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Atölye herkese açık olup 30 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 2

İçinizdeki Yaratıcılığı Keşfedin  

Doç. Dr. Belma TUĞRUL ATİK 
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı / Ankara) 

Bu atölyede dramanın yaratıcılık boyutu ile ilgili çalışılacaktır. Aslında herkes yaratıcıdır ama belki bunun farkında değildir. Atölyede kendinize şaşıracaksınız, yaratıcılığınızı keşfedeceksiniz. Okulöncesi için de gerekli olan "yaratıcı düşünce", "yaratıcı materyal geliştirme" ve "yaratıcılık ve drama" konuları üzerinde çalışılacaktır. Atölye 30 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 3

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Gelişim Özellikleri  

Doç. Dr. Gelengül HAKTANIR – Doç. Dr. Çağlayan DİNÇER 
(Ankara Üniversitesi, EBF, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Ankara)

Bu atölyede insanoğlunun en önemli gelişim evresi olan okulöncesi dönemi çocuklarının tüm gelişim alanları, küçük uygulamalar da yapılarak işlenecektir. Atölye okulöncesi dönem çocuklarıyla çalışan ve onların gelişim özelliklerini uzmanından öğrenmek isteyen, okulöncesinde çocuklarla doğrudan ilişkide olan herkese açık olup 30 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 4

Okulöncesinde Oyun ve Drama

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL 
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)

Bu atölyede okulöncesinde ısınma ve canlandırma oyunları çalışılacaktır. Okulöncesinde oyun ve drama uygulamaları yapan ve çalışmalarına yeni açılımlar getirmek isteyenler ile alanı tanımak isteyen herkese açık olan atölye 20 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 5

Okulöncesinde Drama ve Tiyatro Uygulamaları

Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN – Ar. Gör. Ruken AKAR – Elçim EROĞLU 
(Çukurova Ü., Egitim Fakültesi)       (Çukurova Ü., Egitim Fak.)      (Devlet Tiyatrosu Oyuncusu)

Bu atölyenin amacı, okulöncesinde drama ve tiyatronun kullanımına ilişkin yaşantılar kazandırmaktır. Bu amaçla atölyede öncelikle, “oyuncakların kişiselleştirilmesi, kuklaların kullanımı ve doğaçlamalar” üzerinde durulduktan sonra, “okulöncesinde içerik öğretiminde dramanın kullanımı”na ilişkin uygulamalar yapılacaktır. Okulöncesi öğretmenleri, ilgili bölümlerde lisans ve/veya lisans üstü eğitimi alan bireyler ve çocuk tiyatrosu ile uğraşanların katılabileceği atölye 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 6

Öyküden Oyuna, Oyundan Sahneye 

Ahmet YUVANÇ
(Çagdas Sanat Merkezi Drama Bölüm Yöneticisi / Ankara)

Bu atölye çalışmasında; okulöncesi eğitim kurumlarında yapılan yıl sonu drama gösterilerinin öncesindeki hazırlık süreci ele alınarak işlenecektir. Katılımcılar, tüm görsel sanatların kaynağı olan Öykü'den (Fabula'dan) yola çıkarak; dans, müzik, kostüm, aksesuar, ışık gibi sahne etmenlerini, varolan drama yöntemlerini kullanarak aşama aşama oluşturacaklar ve en sonunda da tüm bu etmenleri kurgulayarak “Öykü'den Oyun'a, Oyun'dan da Sahne'ye” geçişi gerçekleştireceklerdir. Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. 

 

Atölye 7

Dramaya Giriş

Canan UDİL – Derya ÖZER 
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / Ankara)

Bu atölyede temel drama çalışmaları yapılacaktır. İletişim becerileri, yaratıcılık, uyum, güven alıştırmaları, oyun, doğaçlama, dramatizasyon, rol oynama teknikleri başlıca çalışma konularıdır. Dramaya yeni başlayanlar ile hiç drama yaşantısı olmayanların katılabileceği atölye 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Tema Dışı Atölyeler
 

Atölye 8

Albatros  

Yard. Doç. Dr. Nurhan TEKEREK (SDÜ. GSF., Sahne Sanatları Bölümü / Isparta)
Önyargilarimiz düsünce ve degerlendirme sistemimiz üzerinde ne kadar belirleyicidir? Atölye en az 20 kisiliktir (10 erkek, 10 kadın).

 

Atölye 9

Ben’den Biz’e Yolculuk: Yurttaş 2003

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniv., Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Böl. / Ankara)
Atölye, toplumsal yaşamda yurttaş olmanın gereklerine, öğrenme–öğretme sürecinde nasıl yer verilebileceğine ilişkin ipuçları sunacaktır. Bu süreçte; okulöncesinden yetişkin eğitimine değin insan yetiştirmedeki ortak kavram, ilke, değer ve becerilerin yaratıcı dramayla bütünleşen örneklerine yer verilecektir. Tasarlanan örneklerle; bir yandan yaratıcı dramanın genel amaçlarına ulaşilmaya çalışılacak, bir yandan da atölyenin özel hedeflerinin günümüz insanını geliştirmedeki katkıları incelenecektir.  Atölyeye temel düzeyde kurs, ders almış ve ortalama 40–50 saatlik drama yaşantısı geçirmiş, değişik alanlardaki ve düzeydeki “eğitimci, öğretmen ve öğretmen adayları” katılabilir ve 25 kişi ile sınırlıdır.    

 

Atölye 10

Yaratıcı Drama ile İletişim Becerileri Geliştirme 

Uzman Psikolog Fatma ÖNALAN AKFIRAT (AÜ.EBF. Doktora Öğrencisi / Ank.) 

İletişim kendimizle başlar... Kendinizi daha iyi tanımayı, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinizi geliştirmeyi, duygularınızı ve nedenlerini anlamayı, iletişim çatışmalarını sorgulamayı, empatik becerilerinizi geliştirmeyi, yaparak–yaşayarak, yeniden, başka bir gözle görmeyi, duymayı, dinlemeyi ve birbirimizi anlayabilmeyi yani bilip de unuttuklarımızı yeniden anımsamak, sevgi ve dostluğun olduğu bir ortamda yaratıcı dramayla iletişim becerileri eğitimine birlikte bir başlangıç yapmak ister misiniz? Atölye 20 katılımcı ile sınırlıdır.

 

Atölye 11

Dramanın ve Dramatik Eğitimin Tarihi

Naci ASLAN  (Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / Ankara)

Bu gün yaratıcı drama diye nitelendirdiğimiz “dramatik eğitim”in tarihi; varsayımsal ortamlar yaratarak, duyguları yeniden yaşayabileceğimiz ve böylece hayata karşi hazırlıklı olabileceğimiz oyunsu süreçlerin belli hedeflere yönelik planlanmasıyla başlamaktadır. Fransız ihtilalinin “insanı, insan gibi görme” ve sonraları eğitimde “öğreneni, öğrenme ortamının odağına alma” düşüncesi dramatik eğitimin başlangıç noktalarını oluşturmaktadır. Bu tarihsel süreçte dramatik eğitim çok farklı şekillerde ve amaçlarla kullanılmıştır. Teorik ve pratik çalışmaların yapılacağı atölye, konuyla ilgili temel düzeyde bilgisi olan ve belirlenecek konuda ön hazırlık yapabilecek katılımcılara açık olup 20 kişi ile sınırlıdır. 

Katılım Koşulları
 

Bildiri ve Poster Sunum Koşulları 

 

Bildiri Sunumları

Buluşmaya “okulöncesinde drama ve tiyatro” ile ilgili olarak bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bildiriler “Bilim Kurulu” tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Bildiriler PC ortamında (Mac ile yazılanlar kabul edilmeyecektir), en çok 10 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 25 Nisan 2003 tarihine kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Bildiriler “Okulöncesinde Drama ve Tiyatro” isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

 

Poster Sunumları

Posterler 70x100 boyutunda ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Poster özetleri PC ortamında (Mac ile yazılanlar kabul edilmeyecektir), en çok 2 A4 sayfa, arial 10, normal satır aralıklı formatda yazılmalı ve iki kopya ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte  25 Nisan 2003 tarihinde kadar OLUŞUM’a teslim edilmelidir. Poster özetleri de “Okulöncesinde Drama ve Tiyatro” isimli buluşma kitabında yayınlanacaktır. 

 

Atölye Katılım Koşulları

Atölye çalışmalarına katılmak için başvuru formunu doldurarak, atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu ve banka dekontunu OLUŞUM’a teslim etmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye katılabilir. Atölyeler, 4 oturum (12 saat) olarak yapılacak ve katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. 

 

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olamayacaktır. 

Atölye çalışmaları dışındaki etkinliklere katılım serbesttir. 

Başvuru formu ve daha ayrıntılı bilgi OLUŞUM’un internet sayfalarında. www.olusumdrama.com

 

 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan drama çalışmaları ve tiyatro gösterilerinin niteliği hakkında bildirge.

 

22 Eylül 2003

 

 

Sayın Yönetici,

     

Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2003 bu yıl “okul öncesinde drama ve tiyatro” başlığı altında, 20 – 22 Haziran 2003 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

 

     İnsanoğlunun en önemli gelişim evresini konu alan seminer kapsamında oluşturulan bilim kurulu, tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilmek üzere, ülkemiz genelindeki okul öncesi kurumlarında yapılan drama çalışmaları ile tiyatro gösterilerinin niteliği hakkında bir bildirge hazırlamaya karar vermiştir. 

 

     Oluşturulan taslak bildirge, seminer katılımcılarına sunulmuş ve seminerin sonuç bildirgesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Bildirge daha sonra okul öncesi eğitimi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan kişi ve kurumların görüşlerine açılmış ve bu görüşler doğrultusunda yapılan değişliklerden sonra son halini almıştır. 

 

     Kurumunuza drama lideri (öğretmeni) seçerken ya da tiyatro gruplarına karar verirken bu ölçütleri göz önüne almanız,

ekte isimleri sunulan kişi ve kurumlarca önerilmektedir.

 

     Her şey, dünyanın en güzel varlıkları; çocuklar için.

 

Saygılarımızla..

Naci ASLAN
Ulusal Drama Semineri
Hazırlık ve Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

Ekler

1.      Seminer sonuç bildirgesi
2.      Bildirgeyi imzalayan kişi ve kurumların listesi

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yürütülen Drama Çalışmaları ve Tiyatro Gösterilerinin Niteliği Hakkında Bildirge

A)  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Drama Liderliği Yapacak Kişilerde Aranacak Nitelikler

Bilindiği gibi henüz drama liderliği (öğretmenliği) konusunda bir lisans eğitim programı mevcut değildir. Ancak çeşitli kurumlar “Drama Liderlik Eğitimi” vermektedirler. Bu kurumlar şunlardır;

1. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Drama Yüksek Lisans Programı 
2. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama Tezli Yüksek Lisans Programı 
3. Çağdaş Drama Derneği Liderlik Programı 
4. Oluşum Drama Atölyesi Liderlik Programı 
5. Oluşum Drama Enstitüsü Liderlik Programı 

Sözü geçen kurumlar drama eğitimi vermek için yeterli donanıma sahip bireyler yetiştirme konusunda hizmet vermektedirler. Kurumunuza “drama lideri” seçerken yukarıda anılan kurumlardan aldıkları “yüksek lisans belgesi” ya da “liderlik belgesi”nin istenmesi ve bu belgeleri olanların tercih edilmesi önerilmektedir. 

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Lisans Programında Yaratıcı Drama dersleri, 3. ve 4. yıllarda, her bir yıl ikişer dönem olarak verilmektedir. Söz konusu ders, isteyen öğrenciler tarafından 2 yarı yıl (1 ders yılı) ya da 4 yarı yıl (2 ders yılı) alınabilmektedir. Drama dersi ayrıca, Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde 3 kredilik zorunlu bir ders olarak; ilköğretim, sınıf öğretmenliği, matematik ve fen öğretmenliği bölümlerinde zorunlu seçmeli ders olarak ve çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerinde de zorunlu ders olarak programda bulunmaktadır.      

Ulusal Drama Seminerleri, Uluslararası Drama Seminerleri, MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi, Beden Eğitimi İzcilik ve Spor Dairesi vd., Eğitim-Sen, TOBAV, LERA Eğitim Danışmanlık Merkezi  vb. gibi kurumların düzenlediği çeşitli seminer ve kurslar ile Eğitim Fakülteleri, Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri vd. okullarda bir dönem verilen drama dersleri, katılımcılara drama öğretmenliği için temel anlamda kuramsal ve uygulama deneyimleri kazandırmaktadır. Ancak drama öğretmenliği için daha kapsamlı bir eğitim süreci gerekmektedir.

Drama çalışmalarının, eğitim ve tiyatro bilimlerinin bir bileşkesi olduğu bilindiğine göre; drama öğretmenlerinin her iki alanda da temel yetkinliklerinin olması gerekmektedir. Dramayı grup çalışmalarında kullanabilme yetkinliğinin, uygulamalar çoğaldıkça ve bu uygulamalar kuramsal bilgilerle desteklendikçe artmakta olduğu düşünülmektedir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Oynanacak Tiyatro Oyunları İçin Beklenen Nitelikler

Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun sergileyecek grupların aşağıdaki ölçütlere göre belirlenmesi önerilmektedir. 

Okul öncesi çocukların gelişim özelliklerinin ve çocuk psikolojisinin bilinmesi. Bu amaçla grup üyelerinin bu konuda katıldıkları kurs, seminer ya da lisans eğitimlerinin belgelenmesi. 

Tiyatro sanatı ve özellikle çocuk tiyatrosu konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olunması.

Çocuk tiyatrosu konusunda katıldığı, kurs, seminer ya da lisans eğitimlerinin ve çocuk tiyatrosu konusundaki deneyimlerinin belgelenmesi.

Grupların; konuşma, ifade, kostüm, dekor, müzik vb. oyun etmenlerinin okul öncesi çocuklarının gelişim özelliklerine uygunluğuna dikkat etmeleri. 

Önümüzdeki dönemde okul öncesinde çocuk tiyatrosu ile ilgili kişi ve kurum temsilcilerinden oluşan bir izleme komitesi’nin oluşturularak, oyunların izlenmesi, hedef kitle üzerindeki etkilerinin araştırmalarla desteklenmesi planlanmaktadır. Bu ve diğer konulardaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmanız dileğiyle.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yürütülen Drama Çalışmaları ve Tiyatro Gösterilerinin Niteliği Hakkında Bildirgeyi İmzalayarak Destekleyen Kişi ve Kurumlar

 

DRAMA

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Ayşe OKVURAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlisi)

Bil. Uzm. Fatma ÖNALAN AKFIRAT (Ankara Üniversitesi, SBE Doktora Öğrencisi)

Bil. Uzm. Aynur EĞİTMEN (Drama Lideri)

Naci ASLAN (Ulusal Drama Semineri Hazırlık ve Yürütme Kurulu Başkanı, Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri)

 

SANAT EĞİTİMİ - DRAMA

Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak., İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ - DRAMA

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Neriman ARAL (Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Belma TUĞRUL (Hacettepe Üniv., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL (Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Gelengül HAKTANIR (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak., İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Çağlayan DİNÇER (Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fak., İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 

DERNEK - KURUM

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL (Çağdaş Drama Derneği Başkanı)

Doç. Dr. Gelengül HAKTANIR (Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı)

Nebahat BOĞUT (Türkiye Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı)

Arzu İpek YÜKSELEN (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Tülin SAĞLAM (ASSITEJ - Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı)

Ahmet Cemil ÖLÇER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şube Başkanı)

 

RESMİ

Sündüs ÇAKIR (Başbakanlık SHÇEK Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Şube Müdürü)

Şükrü AKDOĞAN (Başbakanlık SHÇEK Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürü)