TÜRKİYE 4. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2002

ilköğretimde drama ve tiyatro

 

21 - 23 Haziran 2002 Çankaya - Ankara

 

 

 

Atölyeler

 

Atölye 1

Çocuklarla Oyun Sahneye Koyma

Naci ASLAN
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / Ankara

Atölye yöneticisi, yaklaşık on yıldır çocuklarla drama yöntemiyle oyun sahneye koymaktadır. Bu atölyede; drama çalışmaları için öngörülen hedefler göz önünde tutularak, çocuklarla nasıl oyun sahneye konabileceği konusu çalışılacaktır. Atölye 20 kişi ile sınırlıdır

 

Atölye 2

İlköğretimde Drama ve Müzik

Yard. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / Eskişehir

Çalışmalar atölye ortamında uygulamalı yapılacaktır. Dramada müzik - beden ilişkisi, müziğin araç ve amaç olarak kullanım biçimleri islenecektir. Müzikten hareketle oyun kurmaya, oyundan hareketle müzik oluşturmaya yönelik çalışılacak atölyeye 20 katilim öngörülmektedir.

Not: Katılımcıların her birinin (Org, vb. elektronik çalgı dışında) ses ve / veya müzik oluşturabilecek en az bir nesne ya da çalgı getirmeleri gerekmektedir.

 

Atölye 3

Sınıfta Dramanın Değişkenleri

Dr. Ayşe OKVURAN
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı / Ankara

Bu atölyede; sınıfta drama uygulamalarında olası değişkenler ve drama uygulamalarına etkisi üzerinde durulacaktır. Sınıfta dramanın özgürlüğü, sınırlılıkları ve belirlenen değişkenlerin dramayı manipüle etmedeki etkileri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Atölye 20 kişi ile sınırlı olup, temel düzeyde kurs, ders vb. drama eğitim almış bireylere açıktır.

 

Atölye 4

İlköğretimde Bir Drama Dersinin Yapılandırılması

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara

Bu atölyede; bir disiplin olan drama dersinin planlanması, planlama aşamasında davranış cümlelerinin oluşturulması, program akışının belirlenmesi ve belirlenecek bir amaç doğrultusunda, kullanılacak drama teknikleri üzerinde durulacaktır. Yeni teknikler üzerinde durulacak olan atölye, süreçsel dramayı da içermektedir. Atölyeye 20 katılım öngörülmektedir.

 

Atölye 5

Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe Derken…

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Ankara

Bu atölye, ilköğretim birinci ve ikinci devrede yer alan, çeşitli derslerin, değişik ünite, konu ve düzeylerinde yaratıcı drama yöntemiyle işlenen örneklere yer vermektedir. 14 - 20 arası katılım gereken atölyeye sadece öğretmen ya da öğretmen adayları katılabilir.

 

Atölye 6

İlköğretimdeki Tiyatro Çalışmalarında Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sahneleme Sorunları

ve Dramaturgi

Özgür BASKAYA
ATÜK 2. Başkanı, Özgür Tiyatro / Ankara

İlköğretimde çocuklarla tiyatro oyunu hazırlayan öğretmenlerin dramaturgi ve sahneleme konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak atölye, 20 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 7 

Dramaya Giriş

Yasemin TOPÇU - Göksel ÇİĞDEMOĞLU
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / Ankara

Bu atölyede temel drama çalışmaları yapılacaktır. Dramaya yeni başlayanlar, hiç drama yaşantısı olmayanların katılabileceği atölye 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Katılma Koşulları

 

1. Buluşmaya, Bildiri Sunarak
Buluşmaya "İlköğretimde Drama ve Tiyatro" ile ilgili olarak bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri sunulabilir. Bildiriler "Bilim Kurulu" tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Kabul edilmeyen bildiriler, 15 Haziran tarihine kadar yazarına iade edilir. Bildiriler PC ortamında (Mac ile yazılanlar kabul edilmeyecektir), en çok 10 A4 sayfa, arial 10, normal, satır aralıksız formatında yazılacak ve bir kopya ile disket ya da e-posta olarak, başvuru formu ile birlikte 31 Mayıs 2002 tarihine kadar Oluşum'a teslim edilecektir. Buluşmaya sunulan bildiriler "Buluşma Kitabında" yayınlanacaktır.

 

2. Seminer Kapsamında Yapılan Atölye Çalışmalarına, Katılımcı Olarak
Atölye çalışmalarına katılmak için başvuru formunu doldurarak, atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu ve banka dekontunu 7 Haziran 2002 tarihine kadar OLUŞUM'a teslim etmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye katılabilir. Atölyeler, 4 oturum (12 saat) olarak yapılacak ve katılımcılara "katılım belgesi" verilecektir.

 

Atölyelere kayıt olmadan katılmak ya da izlemek mümkün olmayacaktır.
Atölye çalışmaları dışındaki etkinliklere katılım serbesttir. 

 

Taslak Program

 

21 Haziran 2002, Cuma

10.00 - Açılış
10.15 - 1. Bildiri Sunumu Oturumu
12.30 - 13.30 Ara
13.30 - 2. Bildiri Sunumu Oturumu
        Tartışma Oturumu
17.30 - 18.30 Ara
18.30 - Söyleşi: İlköğretimde Drama ve Tiyatro

 

22 Haziran 2002, Cumartesi

09.00 - 12.00 Atölye Çalışmaları (1. Oturum)
12.00 - 13.00 Ara
13.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları (2. Oturum)
16.00 - 17.00 Ara
17.00 - Söyleşi: Drama Lideri Yetiştirme Sorunsalı

 

23 Haziran 2002, Pazar

19.00 - 12.00 Atölye Çalışmaları (3. Oturum)
12.00 - 13.00 Ara
13.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları (4. Oturum)
16.00 - 17.00 Ara
17.00 - Genel Değerlendirme Oturumu
18.00 - Gösteriler, Katılım Belgeleri Dağıtımı ve Kapanış