TÜRKİYE 3. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2001

 

 drama ve müze pedagojisi

 

22 - 24 Haziran 2001 Çankaya - Ankara

 

 

Buluşma ve Seminer ülkemizdeki drama liderlerini (öğretmenlerini) bir araya getirerek; liderler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, drama ile ilgili kurum ve kişilerin birlikteliğiyle, alanın ülkemiz ve dünyadaki uygulama ve kuramsal gelişiminin izlenerek tüm drama liderleriyle paylaşılması, demokratik bir birliktelik ile drama liderlerinin sorunlarının tartışılması, yapılacak atölye çalışmaları ile liderlerin donanımlarının güçlendirilmesi ve her buluşmayı kitap olarak yayınlayarak kaynak oluşturulması amaçlarıyla yapılmaktadır. 1999 ve 2000 yıllarında birinci ve ikinci buluşmalar düzenlenmiş ve kitapları yayınlanmıştır. Buluşmanın bu yıldan itibaren belirli bir alt başlık altında düzenlenmesi öngörülmekte olup, ilk alt başlık Müze Eğitbilimidir.

 

Tarih - Sanat Tarihi - Etimoloji - Mitoloji - Arkeoloji - Müze ve Drama

 

Müze Pedagojisi

Müze Pedagojisi (Eğitbilimi); İnsanların kendi kültürleriyle birlikte başkalarının kültürlerini de tanıyarak, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurabilmelerini hedefler. Bu hedefin aynı zamanda bugünü daha anlaşılır kılabileceği düşünülmektedir. Bugünü daha anlaşılır kılmak ise aynı zamanda drama çalışmalarının da asal hedefi olan; kendini bilme - kendinin farkında olma anlamına gelmektedir. Belki böylece insanımızın geçmişine sahip çıkmasının en somut göstergesi olabilecek kültür varlıklarını koruma bilincinin oluşturulmasının sağlanabileceğine inanılmaktadır.

 

Üzerinde yasadığımız topraklar, uygarlıkların beşiği olarak adlandırılmaktadır. Bu sadece ülkemizin değil, dünyadaki pek çok bilim insaninin görüsüdür. O halde biz de, uygarlıklar yaratan toprağın çocuklarıyız. Gelin bizleri yaratan toprağı birlikte keşfedelim.

 

Buluşma ve Seminerde atölye çalışmaları hariç, diğer tüm etkinliklere katılım serbesttir

 

Program

 

22 Haziran, Cuma

  18.00 - Dinleti "Bakkhos Esinlenmesi"
  18.30 - Açılış ve 1. Bildiri Sunumu Oturumu

 

 

23 Haziran, Cumartesi 
   09.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları
   17.00 - 18.30 2. Bildiri Sunumu Oturumu
   19.00 Söyleşi

 

24 Haziran, Pazar

  09.00 - 16.00 Atölye Çalışmaları
  17.00 - Söyleşi 
  Genel Değerlendirme Oturumu ve Kapanış

 

 

Atölyeler

 

Atölye 1

Tiyatro ve Kaynakları 

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF., Sahne Sanatları, Oyunculuk Anasanat Dalı / İzmir

 

Atölye 2 

Bize Özgü Bir Tiyatro 

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN 
Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı / Eskişehir

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Çağdaş Tiyatroyu buluşturma üzerine denemeler. Atölye, liderlerinin Buluşmaya sunacakları aynı temalı bildirilerinin pratiği olacaktır.

 

Atölye 2

Müzelerde Yaratıcı Drama 

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara

Bir müzede ya da atölye ortamında müze oluşturarak gerçekleştirilecek çalışma; müze içeriğinden yola çıkarak drama ile öğrenme konusunu işleyecektir. Atölye, liderin Buluşmaya sunacağı "Müze Pedagojisi ve Müzelerde Yaratıcı Drama ile Öğrenme Ortamları Oluşturma" başlıklı bildirisinin pratiği olacaktır.

 

Atölye 3

Dramanın Anadolu'daki Kaynakları 

Naci ASLAN
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / Ankara

Bu atölye dramanın kökenlerini Mezopotamya kavimleri ile başlayan ve Anadolu ile devam eden tarihsel süreçte aramaktadır. Müze Pedagojisi disiplininin en önemli asalının, "kendi kültürünü tanıma ve böylece de kendinin farkına varma" olması gerektiği savunulmaktadır. Atölye, liderin Buluşmaya sunacağı "Dramanın Anadolu'daki Kökenleri" başlıklı bildirisinin pratiği olacaktır.

 

Tüm atölyeler 4 oturum (12 saat) olarak planlanmış ve 30 katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Atölye katılımcılarına atölye katılım belgesi verilecektir.