TÜRKİYE 16. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2014

 

gelişim ve drama

 

20-22 Haziran 2014 Çorlu - Tekirdağ

 

 

 

KATILIM
Bildiri ve Poster Sunumu
 


Buluşmaya bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar bilgisunarda bir sözcükişlemciyle hazırlanmalıdır. 

Bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70x100 ölçüsünde olmalı ve 20 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 2 Haziran 2014 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir.

Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayımlanacaktır.

Seminer kapsamında gerçekleştirilecek işliklere başvurular başlamıştır. Erken kayıt olup indirimden yararlanabilirsiniz.

 

ATÖLYE KATILIMI

Atölyelere katılmak için katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. İşlik katılım ücreti elden de teslim edilebilir. Atölyeler 6 ve 12 saat olarak yapılmakta olup, Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

 

Atölye tercih değişikliği sadece işliğin açılamaması halinde yapılabilmektedir. 
Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır
Kayıt sırasında kimlik gösterilmesi gerekir.
Atölyelere konuk alınmaz.
Katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.
 

 

ATÖLYELER

 

I. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol (Ankara Ün., Sağlık Bil. Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü - Ankara)
Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimleri oldukça hızlıdır. Bu dönemde çocukların gelişimlerini olumlu yönde desteklemek için uygun eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Drama, erken çocukluk eğitimi programında yer alan etkinliklerden biridir ve tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, eğitim programında yer alan diğer etkinliklerle de kaynaştırılarak uygulanabilir. Bu atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini desteklemede dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. Atölye 6 saattir.

 

II. BRIAN WAY ile BİREYE YOLCULUK
Uzm. Gökçen Özbek (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri - Ankara)
Yıl, 1966, drama yoluyla gelişimi akademik bir bakış açısıyla teorize etmeye çalışan Brian Way, “bu yeni alanda keşfedilecek daha çok şey var” diyor. Kitabının önsözünde, “Belki bu yüzyıl kapanmadan benim yazdıklarım çoktan tarih olacaktır”, diye endişe ediyor. Endişelerinde haksız sayılmaz, bir anda parlayan ve pek çok kişiyi peşinden koşturan drama alanının yükselişi ve gelişimini yadsıyamayız. Ama bir konuda yanılıyor. Yıllar sonra Gavin Bolton tarafından “egzersiz” olarak isimlendirilecek çalışmaları, her zaman, drama sınıflarının vazgeçilmezleri olarak kalıyor. Bunun en büyük sebebi, her bir uygulamasını kuram ile harmanlamış ve neden-sonuç bağlantısını iyi kurmuş olmasıdır. “Okul bireyle ilgilenir; ben ise bireyin bireyselliği ile ilgileniyorum,” diyor ve bütüncül bir yaklaşımla, her gelişim alanında tek tek, sistematik olarak çalışıyor. Bu atölye sizi 20. yüzyılın ortasına çağırıyor ve kendi drama sınıflarınıza farklı bir soluk getirebilecek Way ile sizi tanıştırarak, drama yoluyla gelişimi incelemeye davet ediyor. (Atölye 12 saattir)

 

III.  KİME GÖRE; KİM KİMDİR?

Yard. Doç. Dr. Banu Yaman (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü - Edirne)

1970 li yılların sonlarına doğru geleneksel/yerel kültür, tiyatro araştırmaları ve uygulama alanında, dünyada yaygınlaşmaya başlayan çağdaş tiyatro ilgisiyle çok kültürlülük/ kültürlerarasılık kavramları, örtüşmektedir. Temelinde önyargılardan arındırılmış anlayışların kazandırılması yatmaktadır. Ön yargılar toplumların ve kişilerin birbirlerini yeterince tanımamalarından, anlamamalarından kaynaklanmaktadır. Bir öğretmen sınıfındaki farklılıkları fark ederek, dinamik bütünlüğü sağlayabilir. Öğretmenin tutumu, duygusal tepkileri ve alışkanlıkları öğrenciyi etkilemekte, öğrenci, öğretmenin öğrettiklerinden çok yaklaşımına ve kişiliğine duyarlılık göstermekte, onunla özdeşim kurmaktadır. Öğretmen sınıfında, demokrasi kültürü oluşturmalıdır. Demokratik anlayış, çok kültürlü eğitim anlayışını desteklemektedir. İnsanlar arasındaki farklılıklar kadar benzerlikleri de açığa çıkararak, insanları her şeyden önce insan kimliğimizle görmemizi sağlayacak eğitim ortamlarına ihtiyacımız vardır. Okul öncesinden başlayarak herkesin farklılıkları ve benzerlikleriyle, fikirleriyle eşit olduğu anlayışının, çeşitli sanat etkinliklerinden (oyun, drama, dans, ritim ve müzik gibi) yararlanılarak kazandırılması gerekmektedir. Çok kültürlü eğitim, öğretmen yetiştiren kurumlarda özellikle yer alması gereken bir ders niteliği taşımaktadır. Bu anlayışlara dayalı olarak, sınıfında demokrasi kültürünü sağlayabilecek, farklılıkları zenginlik olarak değerlendirebilme anlayışına sahip bireyleri yetiştirecek olan öğretmenin, çok kültürlü bakış açısını nasıl geliştirmesi gerektiğine ilişkin, örnek olaylardan yararlanılarak doğaçlamalar gerçekleştirmek bu çalışmanın hedefidir. Öğretmenler ve öğretmen adayları ile yapılacak çalışmamız 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır. (Atölye 12 saattir)

 

IV.  YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ

Naci Aslan (MEB Özel Aktif Oluşum Drama Kursu ve Oluşum Drama Enstitüsü - Ankara)

Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak dramanın grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır. Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır. Atölye 12 saattir.

 

 V. OKULÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMA ÖRNEKLERİ

Bil. Uzm. Funda Tirişoğlu (Tomurcuk Eğitim Kurumları - Tekirdağ)
Okul öncesi öğretmenlerin 4-6 yaş arası çocuklarda yaratıcılık, özgüven, problem çözme becerilerini arttırmaya yönelik drama çalışmalarının planlanması uygulanması ve değerlendirme süreçleri uygulama olarak yapılacaktır. Atölye 6 saat olup, Cumartesi günü yapıalcaktır. 

 

VI. İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE DRAMA….

Bil. Uzm. Funda Tirişoğlu (Tomurcuk Eğitim Kurumları - Tekirdağ)
Bu atölyede ilköğretim eğitiminde Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe derslerinde müfredat içerisinde yer alan konuların drama yöntemi ile anlatılmasına yönelik uygulamalara yer verilecektir. Atölye 6 saat olup pazar günü yapılacaktır.  

 

VII. Sanatın Dili; RESMİN DİLİ - Birinci Dünya Savaşı ve Dışavurumculuk

Bil. Uzm. Aslı Avcı (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri - Ankara)
İnsanlık tarihinin sayfalarına yıkımlarla yazılan savaşların tek anlatıcısı, kitap sayfaları ve üzerlerindeki satırlar değildi. Savaşı duyan, yaşayan ve ardından donuk gözlerle bakan tüm insanlık, tanıklığını değişik anlatım araçlarıyla aktardı. 12 saatlik işlik, sanatı anlatım aracı olarak değerlendirme doğrultusunda ‘Birinci Dünya Savaşının, resim sanatı ve sanatçının gözüyle anlatımı’ konusu ile sınırlandırılmıştır.

 

VIII. MÜZİKTE 3 D (Doğaçla-Dans Et-Dene)

Uzm. Ayşe Dilşad Eker (Aydın Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü - İstanbul)
“Hazır mısınız? Baş-lı-yo-uz. 1, 1-2, 1-2-3.”
12 saatlik bu atölyenin amacı. adını Carl Orff’tan alan ve müzikte bir öğretim yöntemi olarak kullanılan Orff öğretisinin tanıtımını drama aracılığıyla gerçekleştirmektir. Temeli müzik, ritim ve harekete dayanan bu öğretide doğaçlama ve yaratıcılık önemli bir yer tutar. Drama yöntemiyle bu anlamda benzerliği olan bu yöntemin tanıtımı müzik, dans ve doğaçlamalarla sunulacaktır.  Bu atölyede Carl Orff’un hayatı ele alınacak, orff çalgıları uygulamalar ile tanıtılacak ve performans uygulamaları ile atölye sonlandırılacaktır.