TÜRKİYE 14. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2012 

 

değerler eğitimi ve drama

 

22 – 24 Haziran 2012  Batıkent - Ankara 

 

 

KATILIM

Bildiri ve Poster Sunumu 
Buluşmaya değerler eğitimi ile ilgili bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bildiri ve poster sunumlar bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecektir. Bildiriler en çok 10 A4 sayfa, poster özetleri ise 2 sayfa olmalıdır. Posterler 70×100 ölçüsünde hazırlanmalı ve 22 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. (Ayrıca katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.) Bildirilerin tam metni, posterlerin ise 2 sayfalık özeti Arial 10 biçiminde yazılmalı ve e-posta ekinde başvuru formu ile birlikte 28 Mayıs 2012 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminerkitabında yayınlanacaktır.

 

Atölye Katılımı 
Atölye katılım bedelini ödendikten sonra başvuru formu doldurulmalıdır. Atölyeler  2 ve 4 oturum (6 ve 12 saat) olarak yapılmakta olup, Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

Kayıt sırasında kimlik (öğretmen, öğrenci) gösterilmesi gerekir.

Atölyelere konuk alınmaz.

Diğer etkinliklereherkese açıktır.

Seminer katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir. Başvuru formuna altta verilmiştir.

 

Seminer Merkezi 
Seminer Narçiçekleri Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde (İlkyerleşim Mah. 2005 Sok. No: 3 Batıkent / Ankara) gerçekleştirilecektir.
Katılımcılarımızın 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 09.00’da seminer merkezinde olmaları gerekmektedir.

 

ATÖLYELER  

 

Atölye 1
Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Drama Atölyesi
Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA

Farklı ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri olan çocukların bir arada olduğu erken çocukluk eğitimi kurumlarında, her çocuğun biricik olduğu ilkesinin dikkate alınması ve çocuklara farklılıklara saygı eğitimi verilmesi hoşgörülü toplumların oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Eğitimde, her çocuğun biricik olduğu ve çocukların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu ilkesinin dikkate alınması gerekmektedir. Aynı zamanda, çocukların da başka bireylerin birbirlerinden faklı özellere sahip olduklarını keşfetmeleri için eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu nedenlerden dolayı, 12 saatlik  atölyesinde erken çocukluk döneminde olan çocuklara farklılıklara saygı eğitiminin verilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 

Atölye 2
Farklılıklara Saygı, İnsana Saygı, Yaşama Saygı
Arş. Gör. Gökçe KARAMAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA

“Benim adım ………,
senin adın ……….,
Benim gözlerim siyah, senin gözlerin yeşil.
Ben saklambaç oynamayı seviyorum, sen evcilik oynamayı.
Bence Evet, Sence Hayır. ……………………….
”Yaşamda görünümümüz, düşüncelerimiz, duygularımız, benzerliklerimiz ve FARKLILIKLARIMIZLA varız. Yaşam becerilerimizi geliştirebilmek, farklılıklarımızla yaşamayı öğrenerek kolaylaşacaktır. Küçük çocuklarla başlayacak olan bu süreç aslında gelecekteki insan ilişkilerini güçlendirecektir. Çocukların yaşamdaki farklılıkları ayırt edebilmesi, çevrelerinde farklılıklara saygılı yetişkinlerin desteği ve rehberliği ile gerçekleşebilir. Böylece küçük yaştan itibaren bu önemli değeri yaşamsal bir değer olarak kazanıp hayata geçirebilirler. 12 saatlik atölyede eğitimcilerle birlikte drama süreci içinde küçük çocuklara “farklılıklara saygı” değerini kazandırabilme yollarının çalışılması amaçlanmaktadır.

 

Atölye 3
İnsan Hakları Eğitimine Dramatik Bakış
Bil. Uzm. Gökçen ÖZBEK
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Yıl 1948, soğuk bir Paris günü… Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyadaki bütün bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için bir beyanname hazırlar. Dışarıda, Soğuk Savaş… Roosevelt, bildiriyi “bütün insanlık için bir Magna Carta,” olarak yorumlar. Diğer yanda, Hiroşima… Madde 3, der ki: “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” Diğer yanda, Ida Sieakmann -Berlin Duvarı’ndan geçmeye çalışırken öldürülen ilk isim… Yıl 1949, Türkiye’de Bakanlar Kurulu “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması”na karar verir. Diğer yanda, Kore Savaşı’nda ölecek askerlerin listesi… Herşey zıddı ile vardır, der, coğrafyası bazen doğu bazen batı olan düşünürler. Bu atölyede, İnsan Hakları ve Demokrasi eğitiminin kendi içindeki zıtlığından, çatışmasından yola çıkılarak ilköğretim programına entegre edilmiş İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kavramları tartışılacaktır. İlköğretim öğretmenlerinin kendi derslerinde konuya dair farklı bakış açıları oluşturabilecekleri drama oturum örneklerine yer verilecektir. 12 saatlik atölyede ayrıca konuyu katılımcıların kendi alanları ile birleştirerek drama planları yapabilme üzerinde durulacaktır.

 

Atölye 4
Çevre Eğitiminde Drama: Çevre-Drama Buluşması
Dr. Harun BERTİZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD/ BOLU

Eğitimsel pencereden bakıldığında drama, öğrenme yaşantısına getirdiği katkılar bakımından tartışmasız etkili bir süreçtir. Ancak dramanın farklı konu, alan ve disiplinlere uyarlanışında ortaya çıkan olumlu yansımalar, irdelenen konunun sosyolojik derinliğine, bireysel ve toplumsal çatışma durumlarındaki zenginliğe ve dirsek temasına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Dramanın doğası, sosyolojik açıdan zengin bir içeriğe sahip, bireysel, toplumsal ve içsel çatışma durumları üzerinden fert hayatına dokunan çevresel konuların ele alınmasına oldukça uygundur. Bu bakımdan bu atölyede çevresel bir konu üzerinden belirlenen bir problem durumuna aşamalı bir biçimde, farklı bakış açılarından parça parça ve adım adım dramatik olarak nasıl bir çözüm arayışına gidilebileceğinin izlerini süreceksiniz. Ayrıca mevcut problemi “çözmeye değer bulma”da etkisi olan, içerikteki gerilim unsurlarının ve öğretmen rolde (teacher in role) tekniğinin etki ve önemini irdeleme fırsatı bulacaksınız. Atölye 12 saattir. 

 

Atölye 5
Sorumluluklarım Var, Ya Senin?
Arş. Gör. Dr. Müge ŞEN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA

Yaşamda var olma ve anlam bulmanın gereği olarak farklı “sorumluluklar”ımızın olduğu bir gerçektir. Sorumluluklarımızın yaşamın farklı dönemlerinde ve alanlarında yoğunlukları değişmektedir. Sorumluluk, kişiler arası ilişkilerin akışını düzenlemede etkili olmasının yanı sıra işbirliği ve paylaşmanın niteliğiyle de ilişkilidir. Bu atölye çalışmasındaki katılımcılarla birlikte, toplum yaşantısının düzenlenmesinde yapıtaşlarından bir değer olarak  “sorumluluk”, yaşamdaki tüm olası durumları deneyimleme fırsatı sunan drama yöntemi ile ele alınacaktır. 12 saatlik atölyenin amacı; erken yaşlardan itibaren çocukların yaşantılarında sorumluluğa yer verebilmek için eğitim ortamlarının yanı sıra farklı sosyal ortamlarda da uygulamalar gerçekleştirebilmeyi çocuklarla çalışan eğitimcilerle hayata geçirmektir.

 

Atölye 6
Güzel Sanatlar ve Değerler Eğitimi
Bil. Uzm. Nilgün TULUK
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Sanat eğitiminin, bireyin duyarlık kazanabilmesi, barışçıl bir tutum sergileyebilmesi ve demokratik, adil bir birey olabilmesi gibi birçok sosyal ve kültürel değerin gelişmesinde kendiliğinden bir gücü vardır. Değerler didaktik yollarla değil, bireyin kendi istemiyle buna ihtiyaç duyabildiği zaman yaşayabilir ve ancak o zaman anlamlı olur. 12 saatlik atölyede, sanatın boyutlarının her birinin (Resim, müzik, dans, tiyatro) değerlerin bireyde kendiliğinden oluşabilmesi için nasıl araç olarak kullanılabileceği, dramanın bu süreçteki yeri uygulamalı olarak gösterilecektir.

 

Atölye 7
Tiyatro Oyunu Yönetmenliği
Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Kons. Sahne Sanatları Bölümü / ESKİŞEHİR

Tiyatro oyunu yönetmenliği ya da diğer deyişle tiyatro rejisörlüğü hakkında temel bilgileri içeren bir atölye çalışması. Tiyatro metninin seçilmesinden  seyirci karşısına çıkana kadar geçilen aşamalar üzerine bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yönetmenin sanatsal yorumundan çok oyun metninin sahne üzerinde somutlaştırılmasına ilişkin pratik ve temel birikim aktarılacaktır. Yönetmenin görevleri ve aynı zamanda yönetmenin araçları olan sahne etmenleri tanıtılacaktır. (Dekor, kostüm, ışık, efekt v.b. gibi.) Ayrıca rol dağılımı, prova programı ve düzeni, oyuncular ve teknik ekiple ilişkiler, ilk gösterime hazırlık aşamaları ele alınacaktır. 12 saatlik atölyede bir tiyatro metni örnek olarak ele alınıp sahneleme uygulamaları yapılacaktır.

 

Atölye 8
Toplumsal Cinsiyet
Nevin Öktem
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Bir ailede erkekten neler beklenir? Bir kız çocuğu uslu, oğlan afacan mı olmalıdır? Ya annelerin olmazsa olmaz nitelikleri nelerdir? Kim hangi mesleği yapmalıdır? Genç kızlar yalnız sokağa çıkarsa ayıp mıdır? Delikanlı adam ağlarsa çok mu ayıptır? Tüm bu soruların yanıtları, yani ailede, okulda, iş yerinde, toplumda erkekler ve kadınlar için toplumun uygun saydığı roller, davranışlar, etkinlikler adil midir. İnsanlık onuru ve hakları açısından uygun mudur? Kadın ve erkeklerin yaşamın tüm alanlarında eşit ölçüde yetkinleştirilmiş şekilde, eşit katılımı gerekliliğinin altını çizerek bu soruları irdeleyen 12 saatlik bir atölye gerçekleştireceğiz.

 

Atölye 9
Aramızdaki Yabancı
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / BOLU

Kültürel zenginlik, birbirinden farklı kültürlerin bir arada yaşamaları sürecindeki etkileşimlerinden oluşur. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve mezheplerden olmasına rağmen, saygı ve hoşgörü içinde birlikte yaşamak Anadolu’nun birçok yerinde görülebilmekteydi. Buna Hatay, Mardin, Sinop ve daha birçok ilimiz örnek olarak gösterilebilir. O kadar bütünlük içinde yaşıyorlardı ki, bazı ritüel davranışları benimsemiş ve yaşatmaya devam etmişlerdir. Şimdilerde ise, “Tanrı misafiri” kavramı nerdeyse ortadan kalkmış, akrabalık ilişkileri bile zayıflamaya başlamış, insana saygı ve hoşgörü kavramları yitirilmeye başlanmıştır. Bu atölyede çeşitli nedenlerle unutmaya başladığımız farklılıklara saygı ve hoşgörü kavramları 6 saatlik bir çalışma ile işlenecektir. (Cumartesi)

 

 

Atölye 10
Barış Eğitiminde Drama
Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Çukurova Ü. Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi – Çağdaş Drama Derneği Adana Temsilcisi / ADANA

Savaş, somut sonuçları olan ve soyut acılar yaşatan bir durumdur. Savaşın en çirkin yüzünü kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar kısacası masum insanlar yaşarlar. Atölye 6 saat olup, pek çok drama tekniği bir arada kullanılarak  “savaş ve barış” kavramı üzerinde durulacaktır. (Cumartesi)

 

Atölye 11
Okulöncesi ve İlköğretimde Değerler Eğitimi
Naci ASLAN
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Eğitimcisi / ANKARA

6 saatlik atölyede okulöncesi ve ilköğretim programlarının seçilmiş konularından değerler eğitimi uygulamaları yapılacaktır. (Cumartesi)

 

Atölye 12
Okulöncesinde Değerler Eğitimine Giderken Drama
Bil. Uzm. Derya ÖZER Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA

Bu atölyede okulöncesi eğitimcilerine yönelik 4-6 yaş gruplarıyla doğrudan uygulayabilecekleri iki uygulama örneği yapılacaktır. Uygulama örnekleri okulöncesi dönemde değerler eğitimi konulu olacaktır. Atölye 6 saattir. (Pazar)

 

Atölye 13
Okulöncesinde Sevgi, Saygı, Paylaşma ve Yardımlaşma
Gamze Gül YANIKÖMEROĞLU
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri / ANKARA
6 saatlik atölyede, okulöncesinde değerler eğitiminin önemi vurgulanacak ve değerler eğitiminde “Sevgi, Saygı, Paylaşma, Yardımlaşma” konuları ele alınacaktır ve okulöncesine yönelik uygulama örneklerine yer verilecektir. (Pazar)  

 

Atölye 14
Yaratıcı Drama ve Duygusal Zeka
Eray Beceren

12 saatlik atölyenin amacı günümüzde hayatın her alanında giderek daha önemli hale gelen sosyal ve duygusal  becerilerin gelişmesindeyaratıcı dramanın çeşitli yöntem ve ekollerin yardımı ile yüksek farkındalık kazandırmak; duygu ve sosyal ilişki temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmaktır.

 

Atölye 15
Küreselleşme, Toplumsal Değişme ve Değerler Eğitimi
Bil. Uzm. Aslı Avcı
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri/ANKARA

6 saatlik atölye, dünyayı tek pazar ve toplumsal yaşam biçimlerini birbirine yakın hale getiren küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerinden yola çıkarak,  ‘toplumda kültürel değişimler’ başlığı ile sınırlandırılmıştır. Konu drama uygulamalarıyla irdelenmeye çalışılacaktır. (Pazar)  

 

Özel Narçiçekleri Anaokulu’nun Katkılarıyla…