TÜRKİYE 13. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2011

 

drama eğitimi

 

24 – 26 Haziran 2011 Maçka - İstanbul

 

 

 

KATILIM 

 

Bildiri ve Poster Sunumu 

Buluşmaya drama eğitimi, yaratıcı drama liderlik eğitimi, üniversitelerde drama eğitimi vb. konularında bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar PC ortamında, bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70×100 ölçüsünde olmalı ve 24 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 23 Mayıs 2011 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayınlanacaktır.

 

Atölye Katılımı

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, eşzamanlı olarak yapılmaktadır. Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

 

Atölye 1 

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 

Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL 
(Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA)
Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu etkinliklerden birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir. Atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini destekleme için dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. Okulöncesi öğretmenlerine ve okulöncesi alanında çalışanlara yönelik olan atölye uygulamalı olarak yapılacak olup, 30 kişiyle sınırlıdır.

 

Atölye 2 

İlköğretimde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Drama 

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
(AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / BOLU)
İlköğretimde yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanmış olan program öğreneni merkeze almaktadır. Öğrenenin merkezde olduğu öğrenim yaklaşımı da, derslerin işlenmesinde aktif öğretim yöntemlerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de dramadır. Yapılandırmacı yaklaşımdaki İlköğretim programı sarmal bir yapıda oluşturulmuş olup, derslerin içeriği birbirini bütünlerler. Bu programın bir diğer özelliği de disiplinlerarası yaklaşımda olmasıdır. Disiplinlerarası yaklaşım, bir derste ulaşılan bilgi ve becerilerin, diğer derslerde de kullanılmasını, böylece bütüncül bir yaklaşıma ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin yaşamla bağlantı kurmaları kolaylaşmaktadır. Bu atölyede İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi ünitelerinin, Türkçe, Matematik, Müzik ve Resim dersiyle de ilişkilendirilerek işlemesine yönelik örnek uygulamalara yer verilecektir. Katılımcılar atölyede yapılacak örnek uygulamalardan yola çıkarak, kendi planlarını hazırlayabileceklerdir.
Atölye 30 kişi ile sınırlıdır.

 

Atölye 3

Eğitimde Drama Kuramları 

Doç. Dr. Tülin SAĞLAM 
Ankara Üniversitesi, DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA
Drama Kuramları Atölyesi: 20. yüzyılın ilk yarısından günümüze dramanın gelişimi, belli başlı İngiliz kuramcı/uygulamacıların görüşlerinin irdelenmesi yoluyla takip edilecektir. Harriet Finlay Johnson’dan Gavin Bolton’a giden bu yolda asal olarak kuramsal bir irdeleme yapılacak, özellikle yola döşenen taşların benzerlik ya da farklılıklarının vurgulanmaya çalışılacaktır.

20. Yüzyıl Başı
John Dewey (1859-1952)
Harriet Finlay Johnson (1871-1956)
H. Caldwell Cook (1885-1939)
Winifred Ward (1884-1975)

20. Yüzyıl Ortası
Peter Slade(1912-2005)
Brain Way (1913-2006)

20. Yüzyılın Ortalarından Bugüne
Dorothy Heathcote (1926-…)
Gavin Bolton (1927-…)

Diğer önemli isimler; Cecily O’Neill, John O’Toole, Mike Flemming, David Davis, John Sommers, Luke Abbol, Pamela Bowel, David Hornbrook

 

Notlar 
Oluşum zamanında bildirilmeyen atölye tercihlerinden sorumlu değildir.
Atölye tercih değişikliği sadece atölyenin açılamaması halinde yapılabilmektedir.
Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır.
Katılım belgeleri kapanış töreninde dağıtılmakta olup, tören öncesi yapılan belge talepleri yerine getirilememektedir.
Seminer katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.