TÜRKİYE 12. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve

 

ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2010

 

erken çocukluk eğitiminde drama 

 

18 - 20 Haziran 2010 Cebeci - Ankara 

 

 

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü - Oluşum Drama Enstitüsü

 

Seminer Onursal Başkanları

Prof. Dr. Cemal TALUĞ 
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Neriman ARAL - Prof. Dr. Gülen BARAN - Prof. Dr. Figen GÜRSOY - Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
Doç. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN - Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

 

Naci ASLAN - Aslı AVCI - Bil. Uzm. Gökçen ÖZBEK - Bil. Uzm. Derya ÖZER

Oluşum Drama Enstitüsü

 

Sekreterya

Aslı Avcı - Bil. Uzm. Gökçen Özbek

 

 

Bilim Kurulu 
(Soyadı Sırasına Göre)

 

Prof. Dr. Berrin AKMAN   Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS   Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD
Prof. Dr. Yahya AKYÜZ   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU   Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Neriman ARAL    Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Meziyet ARI   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. İsmihan ARTAN   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Gülen BARAN   Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Pınar BAYHAN   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD
Prof. Dr. Nilüfer DARICA    Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN   Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU   Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Prof. Dr. Abide GÜNGÖR  Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD
Prof. Dr. Figen GÜRSOY Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Duyan MAĞDEN  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Nilgün METİN  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü             
Prof. Dr. Özdemir NUTKU Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayla OKTAY   Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı           
Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU  Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Alev ÖNDER  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD
Prof. Dr. Sevinç SOKULLU  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Tiyatro Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevda ŞENER  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nurhan TEKEREK Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü
Prof. Dr. Fulya TEMEL Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Belma TUĞRUL  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Prof. Dr. Elif ÜSTÜN  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Doç. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Doç. Dr. Ayşe CERİT AKSOY  Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD
Doç. Dr. Semra ERKAN   Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Doç. Dr. Adalet KANDIR  Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Doç. Dr. Güler KÜÇÜKTURAN Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Doç. Dr. Yeşim ÖZLÜFAZLIOĞLU   Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi ABD
Doç. Dr. Tülin SAĞLAM  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
Doç. Dr. Mustafa SEKMEN   Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü
Doç. Dr. Figen TURAN Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Doç. Dr. Rengin ZEMBAT  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD

 

 

 

ATÖLYELER 

 

Atölye 1
Özel Eğitimde Drama
Prof. Dr. Neriman Aral
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü / ANKARA
Drama, normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu kadar, özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde de oldukça önemlidir. Drama; engelli çocukların iletişim, kendine yardım, motor, bilişsel ve sosyal becerilerinin desteklenmesinde, öğrenme süreçlerinde, kendilerini ifade etmelerinde, çevrelerine ve akranlarına uyum sağlamalarında etkili olabilmektedir. Bu nedenle engelli çocukların gelişimlerini desteklemek ve sosyal becerilerini geliştirmek için eğitimlerinde dramanın kullanılması yararlı olacaktır. Atölyede özel eğitimde özellikle de erken çocukluk döneminde dramanın önemini vurgulamak ve drama çalışmalarını planlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durmak amaçlanmıştır.  


Atölye 2
Çocuklarla Gösteri Hazırlama
Naci Aslan
Oluşum Drama Enstitüsü / ANKARA
Erken çocukluk dönemi ile gösteri hazırlamak bu atölyenin konusunu oluşturmaktadır. Bu yaş grubu çocuklarla her yıl yapılan yılsonu gösterileri pek çok sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Çocukların gelişim özelliklerini dikkate alan, oynayanların da, izleyenlerin de mutlu olacağı bir gösteri hazırlamak mümkün müdür? Atölye okulöncesi ve ilköğretim birinci kademede çalışan öğretmenlere ve drama liderlerine açıktır.  


Atölye 3
Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Drama
Öğr. Gör. Dr. Münevver Can Yaşar
Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD / AFYONKARAHiSAR
Yaratıcı düşünme; çocukların çevrelerini keşfetmelerini yeni şeyler yaratmalarını, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmelerini sağladığı gibi kendilerini ve kendi kültürlerindeki estetik ifadelerin zenginliğini keşfetmelerine de katkıda bulunur. Erken yaşlardan itibaren çocuklar bilgiyi yaratıcı bir şekilde organize etmeye başlamaktadırlar. Bu nedenle yaratıcılık, erken dönemden itibaren desteklenmesi gereken bir süreçtir. Her bireyde var olan geliştirilmeyi ve desteklenmeyi bekleyen yaratıcılık, farklı eğitim yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarılabilir. Yaratıcılığı destekleyen en etkin yollardan biri de dramadır. Bu atölyede, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların yaratıcı düşünme becerilerini desteklemede dramanın etkisi üzerinde durulacaktır.     


Atölye 4
Yaratıcı Fikirler Atölyesi
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD / ANKARA
Atölye lideri uzun yıllardır sanat eğitimi, yaratıcılık ve drama konularında çalışmaktadır. Atölyede yaratıcılık üzerine çalışılacaktır. Erken çocukluk dönemi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan yetişkinlere yönelik olan atölye 20 kişi ile sınırlıdır.  


Atölye 5
Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Sanat Etkinlikleri
Prof. Dr. Nilüfer Darıca
Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi / ANKARA
Bu atölyede; yaratıcı sanat eğitiminin önemi, çizgi gelişimiyle ilgili aşamalar, gelişime uygun materyaller, yöntem ve teknikler; görsel algı ve estetik duyarlılık; yaratıcılık ve drama ile değerlendirme çalışması yapılacaktır. Oturumlar teorik ve pratik uygulamalar şeklinde düzenlenecektir. Katılımcılardan çalışmada kullanacakları materyaller istenecektir.  

Atölye 6
Drama ile Matematik Kavramlarının Buluşması
Yard. Doç. Dr. Serap Erdoğan
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Programı / ESKiŞEHİR
Bu atölyede çocuklara çeşitli matematik kavramlarının öğretilmesinde drama yönteminin kullanımı çalışılacaktır. Sunulacak olan etkinlikler 2006 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora tezi olarak hazırlanan “Altı Yaş Grubu Çocuklarına Drama Yöntemi ile Verilen Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi” konulu tezin deneysel çalışma bölümünde yer alan yirmi dört etkinlik içinden seçilmiştir. Uygulamalarda içeriğe uygun farklı materyaller ve müziklerkullanılacaktır. Atölyeye öncelikle okulöncesi eğitim ile ilgilenenler olmak üzere herkes katılabilir.  

Atölye 7
Okulöncesi Eğitim Programlarında Dramanın Yeri
Prof. Dr. Mübeccel Gönen
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD / ANKARA
Okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarına yönelik olan atölyede, okulöncesi eğitim programlarındaki konu ve kavramların drama ile nasıl işlenebileceği üzerinde durulacaktır.    

Atölye 8
Okulöncesi Çocukları ve Aileleri Dramada
Araş. Gör. Gökçe Karaman
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okulöncesi Eğitimi ABD / ANKARA
Okullar sadece öğretmenler, çocuklar ve diğer çalışanlardan oluşmazlar. Okullar ailelere de açık olarak onların çocuklarıyla okul içinde iletişim kurmalarını destekleyip, aslında okul dışında da etkili iletişim kurabilmelerinde sorumluluk hissetmelidir. Ailelerin okul ile olan iletişimlerini nasıl güçlendirebiliriz? Çocuklarının eğitim - öğretim sürecine katılmaları konusundaki fikirlerini nasıl canlandırabiliriz? Kendi çocuklarını okul ortamında da değerlendirebilmelerini nasıl sağlayabiliriz? Okul - Aile İşbirliğini hedefleyen bu atölyenin amacı, okulöncesi eğitimcilerine bir aile katılım etkinliği olarak dramayı nasıl kullanabileceklerine yönelik örnek bir çalışma sunmaktır.  

Atölye 9
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
(Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü / ANKARA)
Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimleri oldukça hızlıdır. Bu dönemde çocukların gelişimlerini olumlu yönde desteklemek için uygun eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Drama, erken çocukluk eğitimi programında yer alan etkinliklerden biridir ve tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, eğitim programında yer alan diğer etkinliklerle de kaynaştırılarak uygulanabilir. Bu atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini desteklemede dramanın etkisi üzerinde durulacaktır.  

Atölye 10
Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmenlerinin Empatik Becerilerinin Gelişiminde Drama
Öğr. Gör. Dr. Özlem Körükçü
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı / DENİZLİ
Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin empatik becerilerinin yüksek olmasının ve empatik becerilerini geliştirmek için çaba harcamalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Yeterli düzeyde pedagojik formasyona sahip olmalarının yanı sıra, çocuğu anlamaya ve tanımaya çalışması, karşılaştıkları sorunlarda uygun tepkiler göstermesi, ona güven vererek “seni anlıyorum” mesajını vermesi de beklenmektedir. Atölyede, öğretmenlerin empatik becerilerinin gerekliliği vurgulanacak ve çocuklarıanlayıp uygun geribildirimler verebilmelerine yönelik uygulamalara yer verilecektir.        

Atölye 11
Okul Öncesi Öğretmenlerine Drama Örnekleri
Bil. Uzm. Derya Özer
Oluşum Drama Enstitüsü / ANKARA
Bu atölye okul öncesi öğretmenlerine yöneliktir. Atölye kapsamında okulöncesi öğretmenlerine yönelik maske, müzik, resim, görsel sunu gibi farklı çıkış noktalarının kullanıldığı uygulama örnekleri yapılacaktır.  


Atölye 12
Gavin Bolton Drama Yaklaşımı
Doç. Dr. Tülin Sağlam
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / ANKARA
İngiliz drama kuramcı ve uygulamacısı Gavin Bolton dramanın bir sanat formu olarak yapılandırılması gerektiğini savunur. Dramayı bilgi edinmede yararlı bir araç olarak gören Bolton, dramanın hem eğitimin, hem de sanatın isterlerini karşılayacak biçimde yapılandırıldığında öğrenme/öğretme deneyiminin daha etkili olacağını belirtir. Atölyede Bolton’un öngördüğü süreci yapılandırabilmek için elzem olan dramatik biçimin özü irdelenecektir. Dramatik biçimin asal elemanları olarak belirttiği odak, gerilim ve sembolizasyon, liderin katılımcı olduğu bir süreçte dersin yapılandırılmasıbağlamında örneklerle ele alınacaktır.  

Atölye 13
Dramatik Anlatı Teknikleri
Doç. Dr. Mustafa Sekmen
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü / ESKİŞEHİR
Bu atölye hikaye anlatma/canlandırma becerilerine dayanarak, değişik kaynaklardaki hikayelerin tek kişilik anlatıya/canlandırmaya dönüştürülmesi sürecini içerecektir. Herhangi bir hikayenin anlatana, izleyene/dinleyene, yere, zamana ya da bakış açısına göre nasıl biçim ve içerik değiştirebildiği üzerine uygulamaları içermektedir.  

Atölye 14
Tiyatro Sporu
Öğr. Gör. Şebnem Telci
Kocaeli Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölümü / KOCAELİ
Keith Johnstone’un geliştirdiği "Tiyatro Sporu" doğaçlama tiyatrosunun en renkli gösteri türlerindendir. Oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleri ile "yarışması" mantığına dayanan tiyatro sporunda, turlar doğaçlama oynanır ve en temel özelliği seyircinin aktif katılımının sağlanmasıdır. Doğaçlama bir amaç değil araçtır ve durağanlıktan kışkırtmaya gider. Beslendiği alan ise drama/tiyatro teknikleridir. Atölyede tiyatro sporu detaylı bir şekilde çalışılacaktır.      


Atölye 15
Kendimize Ayna Tutmak
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi ABD / ANKARA
Bireyin kendini, dünyayı ve karşısındakini tanımasına yönelik keşfi yaşamın ilk yıllarından itibaren çok önemlidir. Drama sürecinde birey kendisi ile yüzleşir, kendi yeterliliklerini tanır ve kendini yönetme becerilerini geliştirir. Atölye bu temelde yapılandırılacaktır.  

Atölye 16
İlköğretimde Drama Uygulamaları
Öğr. Gör. Gülşen Yegen
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü / BOLU
Yapılandırmacı yaklaşımdaki ilköğretim programı sarmal bir yapıda oluşturulmuş olup, derslerin içeriği birbirini takip eder bir yapıdadır. Diğer derslerle ilişkilendirme de yine programın yapısında bulunan bir özelliktir. Bu yapı, gerek kalıcı öğrenmeyi, gerekse disiplinlerarası ilişkilendirmeyi sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu atölyede ilköğretim hayat bilgisi dersinin temalarını, Türkçe, matematik ve müzik dersiyle deilişkilendirilerek işlemeye yönelik uygulamalara yer verilecektir.
 


KATILIM


Sözel ve Poster Bildiri Sunumu 

Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2010’da “erken çocukluk eğitiminde drama” konusunda sözel ve poster bildiri sunulabilir. Bildiriler APA kriterlerine göre arial 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Poster bildiriler 70x100 cm ölçüsünde olmalı ve 18 Haziran 2010 Cuma günü sabah 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyası hazırlanmalıdır. Sözel ve poster bildiriler 21 Mayıs 2010 tarihine kadar Oluşum Drama Enstitüsü’ne e-posta ve posta (2 kopya) yoluyla gönderilmelidir. Bilim kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiriler seminer kitabında yayınlanacaktır.  


Atölye Katılımı 

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontu Oluşum Drama Enstitüsü’ne iletilmelidir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, katılımcılara "katılım belgesi" verilecektir.  

Kayıt sırasında kimlik gösterilmesi gerekir.
Atölyeler dışındaki etkinlikler herkese açıktır.Seminer Merkezi 

Seminer Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 
(Aktaş Kavşağı Plevne Cad. No:5 Cebeci/Ankara-Ankara Hastanesi Yanı) gerçekleştirilecektir.

Katılımcılarımızın 18 Haziran 2010 Cuma günü saat 09.00’da seminer merkezinde olmaları gerekmektedir.