Dramanın pekçok tanımı vardır. En genel anlamıyla drama; dramatik bir süreç haline getirilmiş içeriğin, drama-tiyatro teknikleri kullanılarak katılımcılarla paylaşılmasıdır.

 

Yaptığımız drama çalışmaları için dramayı, katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak, yaratıcılığı, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlararası her türlü iletişim ve etkileşimdir diye tanımlayabiliriz.

 

 

Niçin Drama?

 

* Yaratıcılık boyutlarını geliştirmek için
* Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için 
* Kendini özgürce ifade etmek için 
* Estetik beğenileri geliştirmek için 
* Kendini keşfetmek ve geliştirmek için 
* Ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için 
* Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için 
* Sınırları belirlenmiş bir yaşantıyı sürdürmek zorunda kalanlar için 
* Özgüvenin gelişmesi için 
* Daha empatik olabilmek için 
* Günlük sıkıntılardan kurtulup, deşarj olabilmek için 
* Olaylara, olgulara eleştirel bakabilmek için 
* İşbirliği yapabilme becerisini arttırmak için 
* İletişim becerilerini geliştirmek için 
* Toplumsal duyarlılığın artması için 
* Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için      


. Drama çalışmalarının başlıca konu başlıklar şöyledir.

* İletişim becerileri
* Bedensel ve sözel ifade
* Düzgün konuşma becerisi
* Yaratıcılık
* Uyum - Özgüven
* Yargılama gücü (Muhakeme)
* Gözlem gücü
* İmgelem (Hayal gücü)
* Duygudaşlık
* Kendiliğindenlik 

Yıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz. Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, yeni ilişkilere kapalı, kendisini kolay ifade edemeyen, paylaşma duygusu yetersiz, topluluk karşısında sıkılan çocuklara çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir.