DRAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 

 

 

DAD

DRAMA ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

 

 

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. İnci SAN

Prof. Dr. Sevda ŞENER

Prof. Dr. Sevinç SOKULLU

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Prof. Dr. Neriman ARAL

Prof. Dr. Belma TUĞRUL

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR

Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL

Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

Doç. Dr. Nurhan TEKEREK

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN

Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM

Yard. Doç. Dr. Hülya HAMURCU

Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN

Dr. Ayşe OKVURAN

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN

San. Yet. Sevda ÇEVİK

Naci ASLAN

 

Editörler Kurulu

Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM

Yard.  Doç. Dr. Kadir ÇEVİK - Dr. Ayşe OKVURAN

Naci ASLAN

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Naci ASLAN

 

Oluşum Drama Enstitüsü tarafından yılda bir yayınlanır. Hakemli dergidir. Yayımlanan yazılardaki bilimsel görüş ve düşünceler yazarına aittir. Oluşum Drama Enstitüsü ve Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi bunlardan bir sorumluluk kabul etmez. Yazı ve her türlü görsel malzemenin yayın hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

 

 

DRAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yazım ve Teslim Kuralları

 

            ”Drama Araştırmaları Dergisi” Oluşum Drama Enstitüsü tarafından yılda bir kez yayınlanacak olan hakemli bir dergidir. Yazılar hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bunun için yazıların akademik kurallara uygun olması gerekmektedir. Editörler kurulu, hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra, yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme yetkisine sahiptir. Çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış orijinal eserler olması gerekir. Yazılar birden fazla yazarlı ise tüm yazarların onayını taşıyan bir mektup ile birlikte gönderilmelidir. Bu mektupta; yazının tüm yazarlarca onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu ve yazı yayınlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği belirtilmelidir. Yayınlanan yazıların içeriğinde olabilecek sorunlardan alıntıyı yapan ve tüm yasal sorumluluklardan yazar sorumludur. Yazılardaki fikirler ‘Oluşum Drama Enstitüsü”nü bağlamaz. Yazarlara çalışmaları için telif ücreti ödenmeyecektir. Yayınlanan yazıların tüm hakları ‘Oluşum Drama Enstitüsü’ne aittir. Yeniden yayınlanması için dergiden yazılı izin alınmış olması gerekir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. 

Yazım ve teslim kuralları aşağıdaki gibidir.

 

1. Yazılar MS Word’de yazılmalı ve ekler, resimler vb. dahil 20 sayfayı geçmemelidir.

2. Sayfa düzeninde sağ, sol, üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

3. Yazılar arial karakteriyle 10 punto olarak, tek satır aralıklı yazılmalıdır. Tablo, şekil vb. sayfa sınırlarını aşmamalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

4. Yazı başlığı büyük harflerle arial 14 punto koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

5. Yazar isimleri, kurumu ve e-posta adresi, yazı başlığından iki satır boş bırakılarak, aynı formatta, 8 punto, sağa yaslı, yazar adı koyu olarak yazılmalıdır.

6. Ana başlıklar 12 punto koyu, ara başlıklar 10 punto koyu, alt başlıklar 10 punto normal ve paragraf girintisi hizasından yazılmalıdır. Yazıda paragraf girintileri, başlık ve alt başlıklar açık, anlaşılır ve kısa olmalıdır. 

7. Yazılara 100 – 150 kelimelik bir İngilizce ve Türkçe özetle birlikte, 3-5 kelimelik anahtar sözcük yazılmalıdır. 

8. Dergiye ulaşan yazılar, yazarın kimlik bilgilerini içermeksizin hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucu yazarlardan yazılarını geliştirmeleri ya da gözden geçirmeleri istenebilir. Yayın konusundaki son karar Editörler Kurulu’na aittir.

9. Çeviri yazılarda, çevirinin yapıldığı yazının yazarı, yayının adı, tarihi, cildi, sayısı, sayfası vb. künye bilgileri tam olarak belirtilmelidir. Yazının yayınlanmasına dair gerekli yayıncı izni alınmış ya da telif koruması kapsamından çıkmış olması gerekmektedir. 

10. Kaynaklar metin içi parantez ya da dipnot sistemi ile belirtilir. Kaynaklar parantez sisteminde metinde uygun yerlerde parantez açılarak, yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır. Örnek: (Akan, 1998: 1-5). Kaynak iki yazarlı ise, iki yazarın da soyadları kullanılır. Örnek: (Ak ve Bora, 2001). Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd” yazılır. Ör. (Ok vd., 1990).

11. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Akan, 1998: 12; Bora, 2002: 25-30).

12. Dipnot sisteminde; kaynak verilecek yere, dipnot numarası eklenerek, sayfa sonunda açılan dipnot yerine; “Ad, soyad, kaynak adı, yayınevi, kent, tarih ve sayfa numaraları” sırasına göre yapılacaktır. İstenirse çalışma sonunda genel bir kaynakça da verilebilir.  

13. Notlar ve kaynaklar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve metnin sonunda numara sırasına göre ve kaynaklardan önce yerleştirilmelidir.

14. Alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak işareti kullanılmalıdır. 40 kelime ya da 5 satırdan uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan, 8 punto ile sayfa ortasından itibaren sağa yatık olarak yazılmalıdır.

15. Yazılar 4 kopya ve disket ya da CD’ye kayıtlı olarak gönderilmelidir.