OLUŞUM DRAMA ATÖLYESİ - ANKARA  

Çocuk - Ergen - Genç Grupları Drama Atölyesi

 

 

Oluşum Drama Atölyesi’nde atölye çalışmaları yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Atölyede gereksinim duyulduğunda; psikolog, çocuk gelişimi uzmanları ve sosyal hizmet uzmanları da görev yapmaktadır.  

Katılımcılar 9 ay süren çalışmalar sonucunda eğer isterlerse birer gösteri hazırlarlar. Hazırlanan bu gösteriler birbiriyle ilişkilendirilerek yıl sonu gösterisini oluşturur. 

Atölyedeki oyun grupları hazırladıkları oyunları dönem içerisinde sergilerler. Bu oyunlar çeşitli festival ve şenliklere katılır.  

Katılımcılarla ayrıca, Tarih-Kültür gezileri, oyun izleme gibi etkinlikler yapılır. 

Okulöncesi grupları ana-babalarıyla “Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri“ düzenlenmektedir. 

Yıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz. 

Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, yeni ilişkilere kapalı, kendisini kolay ifade edemeyen, paylaşma duygusu yetersiz, topluluk karşısında sıkılan çocuklara çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir.     

 


Etkinliklerimiz

* Çocuk, ergen ve gençlerle drama
* Yetişkinlerle Drama-Tiyatro
* Drama Liderlik Programları
* Ruhsal Dünyasında Sorunları Olan Çocuklarla Drama
* Drama ile İlgili Seminerler
* Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri
* Tarih-Kültür Gezileri
* Tiyatro Gösterileri
* Drama İle İlgili Yayınlar
* Okulöncesi ve ilköğretim Kurumlarında Drama Çalışmaları
* Öğretmenlere Drama Seminerleri
* Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama SemineriAtölye Çalışmaları Yaş Grupları

* Okulöncesi Grubu
* İlköğretim Grupları
* Genç Grup
* Yetişkin Gruplar
* Oyun Grupları
* Özel Gruplar   


Niçin Drama?

 

* Yaratıcılık boyutlarını geliştirmek için
* Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için 
* Kendini özgürce ifade etmek için 
* Estetik beğenileri geliştirmek için 
* Kendini keşfetmek ve geliştirmek için 
* Ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için 
* Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için 
* Sınırları belirlenmiş bir yaşantıyı sürdürmek zorunda kalanlar için 
* Özgüvenin gelişmesi için 
* Daha empatik olabilmek için 
* Günlük sıkıntılardan kurtulup, deşarj olabilmek için 
* Olaylara, olgulara eleştirel bakabilmek için 
* İşbirliği yapabilme becerisini arttırmak için 
* İletişim becerilerini geliştirmek için 
* Toplumsal duyarlılığın artması için 
* Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için      


Dramayı, katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak, yaratıcılığı, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlararası her türlü iletişim ve etkileşimdir diye tanımlayabiliriz. Atölyemizde yapılan çalışmaların bazıları konu başlıklarıyla şöyledir.

* İletişim becerileri
* Bedensel ve sözel ifade
* Düzgün konuşma becerisi
* Yaratıcılık
* Uyum - Özgüven
* Yargılama gücü (Muhakeme)
* Gözlem gücü
* İmgelem (Hayal gücü)
* Duygudaşlık
* Kendiliğindenlik 

Yıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz. Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, yeni ilişkilere kapalı, kendisini kolay ifade edemeyen, paylaşma duygusu yetersiz, topluluk karşısında sıkılan çocuklara çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir.

 

Çocuklarla yaptığımız drama çalışmaları Haziran 2018 ayı itibariyle sonlandırılmıştır.