1990 - 1999 YILLARI ARASI ETKİNLİKLER

 

 

Amatör Tiyatroların Örgütlenme Sorunu

 

Oluşum Tiyatrosu yönetmeni Naci Aslan, 4 – 7 Kasım 1999 tarihleri arasında,  ATP (Adana Tiyatro Platformu) ve ATÜK (Amatör Tiyatrolar Üretim ve Yayın Kooperatifi) tarafından Adana’da ortaklaşa düzenlenen ADANA TİYATRO GÜNLERİ’nde Amatör Tiyatroların Örgütlenme Sorunu konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

 

Söyleşide ülkemizde özellikle 1980 sonrası tiyatro örgütlenme girişimleri üzerinde duruldu.

Adana Tiyatro Günleri 1999

 

ATP (Adana Tiyatro Platformu) ve ATÜK (Amatör Tiyatrolar Üretim ve Yayın Kooperatifi) tarafından Adana’da ortaklaşa düzenlenen ADANA TİYATRO GÜNLERİ’nde Drama liderimiz Naci Aslan; 6 – 7 Kasım 1999 tarihlerinde, dört oturum şeklinde Tiyatroda Oyun Hazırlamada Oyuncu Temelli Bir Yaklaşım: Yaratıcı Drama konulu atölye çalışması yürüttü.

 

Aslan atölyede, ritüellerden yola çıkan bir çalışma yaptı. İki günlük atölye çalışması sonunda küçük bir de gösteri hazırlayan grup izleyenlerden büyük beğeni topladı.

 

İzleyenler arasında bulunan tiyatro adamı Yılmaz Onay ve TOBAV başkanı Tamer Levent Yılmaz Onay katılımcılara beğenilerini dile getirdiler.

Dramada Neredeyiz?  II

 

1999 yılı Kasım ayında, TAKSAV tarafından düzenlenen 2. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “Dramada Neredeyiz? – II” isimli forum Oluşum Drama Atölyesi drama lideri Naci Aslan‘ın yöneticiliğinde, Alman Kültür Merkezi Salonu’nda kalabalık bir katılım ile gerçekleşti.

 

Ankara Alman Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen forumda drama çalışmalarında nitelik sorunu daha fazla tartışıldı.

 

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayına hazırlanan drama kitabı üzerinde de durulan tartışmalarda, drama öğretimi yapacak kişilerin eğitiminin önemi üzerinde duruldu

Ahmet Barındırır İlköğretim Okulu

 

9 Eylül 1999 tarihinde Ankara Ahmet Barındırır İlköğretim Okulu öğretmenlerine drama semineri düzenledik.

 

Naci Aslan tarafından yürütülen ve 30 civarında öğretmenin katıldığı uygulamalı seminerde sınıfta drama üzerinde duruldu.

Yaratıcı Drama Liderliği Paneli 3

 

Oluşum Drama Atölyesi tarafından "Yaratıcı Drama Liderliği" başlıklı bir dizi panel düzenlenmesine karar verilmiştir. Drama Liderlerinden gelen talepler üzerine düzenlenmesine karar verilen panellere, hiçbir ayrım yapmaksızın drama ile ilgilenen herkesin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla üçüncü panel aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Yaratıcı Drama Liderliği 3 

 

Tarih: 19 Haziran 1999 

Yer: Ankara Çankaya Belediyesi Mithatpaşa Konferans Salonu

 

Yöneten: Naci Aslan

 

Konuşmacılar 

Doç. Dr. Sibel GÜNEYSU 

Münevver ÖZEKİN 

Özgür BAŞKAYA

Hasan Nami GÜNER

Türkiye Amatör Tiyatrolar Kurultayı

 

Uzun yıllardır Amatör Tiyatrolarının ülke çapında örgütlenmesi çalışmalarına bir yenisi eklendi. 30 - 31 Mayıs 1999 günleri Ankara Mamak Belediyesi (Eski Devlet Konservatuarı) Salonu'nda yapılan Kurultaya ülke genelinde otuza yakın amatör tiyatro ile yerel birlik temsilcileri katıldı (Anadolu Amatör Tiyatrolar Birliği, Karadeniz Tiyatrolar Birliği, Amatör Tiyatrolar Çevresi).

 

Kurultay Mamak Belediye Başkanı Sayın Dr. İsmail Değerli'nin açılış konuşmaı ile başladı.

 

Ankara Deneme Sahnesi adına Sayın Şenol Tiryaki ve TOBAV-IATA adına Sayın Tamer Levent konuşmalarından sonra Lale Ulutepe ve Naci Aslan'ın seçildiği Kurultay Divan'ı oluşturuldu. 

 

Kurutayın ikinci günü Komisyon çalışmaları ile başladı.

Yurtiçi Örgütlenme ve Araştırma Komisyonu geniş katılımla oluşturuldu.

 

Örgütlenmeye katılacak tiyatroların, alt örgütlenmesi ise şu şekilde oluşturuldu.

 

A) Dernek ve Sendika Tiyatroları

B) Yerel Yönetim Tiyatroları

C) Kamu Çalışanları Tiyatroları

D) Üniversite ve Okul Tiyatroları

E) Bağımsız Tiyatrolar

F) Diğer Tiyatrolar

 

Kurultay sonunda TÜRKİYE AMATÖR TİYATROLAR BİRLİĞİ kurulmasına karar verildi.

 

Birliğin ilk yürütme komitesine Şenol Tiryaki, Naci Aslan, Mehmet Esatoğlu ve Cemal Dönmez seçildi.  

Yaratıcı Drama Liderliği Paneli 2

 

Oluşum Drama Atölyesi tarafından "Yaratıcı Drama Liderliği" başlıklı bir dizi panel düzenlenmesine karar verilmiştir. Drama Liderlerinden gelen talepler üzerine düzenlenmesine karar verilen panellere, hiçbir ayrım yapmaksızın drama ile ilgilenen herkesin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla ikinci panel aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Yaratıcı Drama Liderliği 2 

 

Tarih: 15 Mayıs 1999

Yer: Ankara Çankaya Belediyesi Mithatpaşa Konferans Salonu

 

Yöneten: Naci Aslan

 

Konuşmacılar 

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Sevim MİRAL

Ahmet YUVANÇ

 

Yaratıcı Drama Liderliği Paneli 1

 

Oluşum Drama Atölyesi tarafından "Yaratıcı Drama Liderliği" başlıklı bir dizi panel düzenlenmesine karar verilmiştir. Drama Liderlerinden gelen talepler üzerine düzenlenmesine karar verilen panellere, hiçbir ayrım yapmaksızın drama ile ilgilenen herkesin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla ilk panel aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Yaratıcı Drama Liderliği Paneli 1

 

Tarih: 24 Nisan 1999

Yer: Ankara Çankaya Belediyesi Mithatpaşa Konferans Salonu

 

Yöneten: Naci Aslan 

 

Konuşmacılar 

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL

Nalan OLGUN

Yahya TOKDİL

Ceren Arzu OKUR

Eğitim-Sen Yaratıcı Drama Paneli

 

Drama liderimiz Naci Aslan Ocak 1999’da Eğitim-Sen Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Yaratıcı Drama konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlileri Ayşe Okvuran ve  H. Ömer Adıgüzel‘in de konuşmacı olarak katıldığı panel oldukça kalabalık bir öğretmen topluluğu tarafından izlendi.

 

Dramada Neredeyiz? I

 

1998 yılı Kasım ayında TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen  1. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “Dramada Neredeyiz? – I” isimli forum Naci Aslan yöneticiliğinde gerçekleştirildi.

 

Ankara Alman Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen forumda drama çalışmalarında nitelik sorunu daha fazla tartışıldı. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayına hazırlanan drama kitabı üzerinde de durulan tartışmalarda, drama öğretimi yapacak kişilerin eğitiminin önemi üzerinde duruldu.

 

Forumda 1985 yılından bu yana hareketlenen drama çalışmalarında gelinen nokta üzerinde duruldu.

 

Amatör Tiyatroların Dünü Bugünü Paneli

 

Denizli Amatör Tiyatrolar Festivali 1997 kapsamnda, 22 Kasım 1997 Cumartesi günü Amatör Tiyatroların Dünü Bugünü paneli düzenlendi.

 

Sadık Aslankara, Şenol Tiryaki, Tamer Levent ve Özgür Başkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı panelde amatör tiyatroların yaşadığı sorunlar tartışıldı.

 

Tarihsel bir perspektifte yapılan değerlendirmelerde, amatör tiyatroların örgütlenmesi gerekliliği vurgulanarak son buldu.

 

Amatör Tiyatrolar ve İşlevleri Paneli

 

Kurucumuz Naci Aslan, 1997 yılı Kasım ayında TAKSAV tarafından düzenlenen 2. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “Amatör Tiyatrolar ve İşlevleri” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

 

Panele ayrıca TOBAV Başkanı Tamer Levent, Ankara Deneme Sahnesi’nden Prof. Dr. Nurhan Karadağ ve TAKSAV adına Serhan Sarıkaya katıldı.

 

Okulöncesi Bilgisayar Öğretmenlerine (OPAL) Drama Kursu

 

Drama liderimiz Naci Aslan 2 Mart - 11 Temmuz 1997 tarihleri arasında, drama kursu başlattı. Ankara’da bulunan Happy Kids Çocuk Bilgisayar ve Sanat Merkezi öğretmenlerine yönelik kurs, merkezin Kızılay’da bulunan salonunda gerçekleşti.

 

20 civarında okul öncesi bilgisayar öğretmeninin katıldığı kurs Pazar günleri yürütüldü.

 

Kursta temel olarak dramaya giriş çalışmaları yapıldı. Özellikle iletişim becerileri, yaratıcılık ve empati becerisi üzerinde duruldu.

Kurs Haziran ayı sonunda tamamlandı.

 

Çağdaş Drama Derneği

Temel Aşama Drama Kursu

 

Drama liderimiz Naci Aslan 15 Aralık 1994 - 6 Nisan 1995 tarihleri arasında, Çağdaş Drama Derneği katılımcılarına Yaratıcı Drama Temel Aşama kursu yürüttü.

 

Oluşum Drama Atölyesi'nin kurslarını sürdürdüğü Sıhhiye'deki binasında yürütülen kurs sonunda katılımcılar, kurs katılım belgelerini aldılar.

 

5. Alaçatı Çocuk Tiyatroları Festivali Seminerleri ve Değerlendirme Toplantısı

 

TOBAV - ASSITEJ ve Alaçatı Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Alaçatı Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında 2 Temmuz 1994 günü iki seminer gerçekleştirildi. Seminerlere Oluşum'dan Naci Aslan katıl.

 

"Gülen Ağaç" (Yeşil Üretkenlik) seminerinde grubun İstanbul'daki çalışma süreci paylaşıldı.

 

Tiyatro Uzmanı Rud tarafından gerçekleştirilen ikinci seminerde; grup dinamiği sağlamak ve grubun tanışmaları için yapılan ilk çalışmalar üzerinde duruldu. Duyargalarını açmalarını sağlamak için yapılan konsantrasyon çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Çalışmaların yarışma değil, işbirliği hedefli olduğu ve role oturtma yaında öykü anlatıcılığı üzerinde duruldu.

 

3 Temmuz 1994 günü ise, Alaçatı Belediyesi binasında Festival Değerlendirme toplantısı yapıldı.

 

VakıfBank Kreş - Yuva - Anaokulu - Kulüp Çocuklarına Drama Atölyesi

 

Drama liderimiz Naci Aslan 1994 - 1995 dönemi itibariyle VakıfBank Kreş - Yuva - Anaokulu - Kulüp (KYA) çocuklarına haftada iki olmak üzere drama atölyesi başlattı. Bankanın Balgat'ta bulunan binasında başlatılan kurs tüm yaş grupları ile Kulüp çocuklarına yönelik düzenlendi.

 

Not: Söz konusu kurs Naci Aslan tarafından 6 yıl boyunca sürdürülmüştür. 

 

Ankara Kültür Platformu

 

1 Temmuz 1994 tarihi itibariyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi öncülüğünde ANKARA KÜLTÜR PLATFORMU çalışmaları başladı.

 

Ankara’daki pek çok demokratik kitle örgütünün katıldığı platform 18 – 26 Şubat 1995 tarihleri arasında bir Kültür Haftasıdüzenledi. Hafta boyunca oyunlar sergilendi, paneller yapıldı ve çeşitli sergiler açıldı.

 

Oluşum Tiyatrosu bu kapsamda Naci Aslan’ın yönettiği “Çocuklar Yönetimde” isimli oyunu 18 ve 25 Şubat 1994 tarihlerinde sergiledi.

 

Amatör Tiyatroların Örgütlenmesi Paneli

 

14 – 19 Mayıs 1994 tarihleri arasında Denizli Belediyesi tarafından düzenlenen, Denizli Belediyesi 10. Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali kapsamında Türkiye’de Amatör Tiyatroların Bölgesel ve Federatif Olarak Örgütlenmeleri ve Amatör Tiyatroların Önemi konulu panel, Oluşum Tiyatrosu yönetmeni ve Anadolu Amatör Tiyatrolar Birliği Başkanı Naci Aslan’ın yöneticiliğinde gerçekleşti.

 

Panele TOBAV‘dan Selçuk Yöntem, İstanbul Amatör Tiyatrolar Çevresi‘nden Lale Ulutepe, Ankara Deneme Sahnesi‘nden Şenol Tiryaki ve Anadolu Amatör Tiyatrolar Birliği‘nden Selim Kalıç katıldılar.

Radyo ANKİ’de Drama Söyleşisi

 

Drama eğitimcimiz Naci Aslan ve Oluşum Drama Atölyesi’nden iki katılımcımız, 21 Ağustos 1993 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi radyosu, RADYO ANKİ‘de yayınlanan “Yaz Sefası” programına konuk olarak katıldılar.

 

Programda genel olarak Türkiye’deki drama çalışmalarından söz edildikten sonra, Oluşum Drama Atölyesi çalışmaları anlatıldı ve küçük katılımcılarımız da duygularını paylaştı.

Türk - Alman Yaratıcı Drama Projesi

 

2 Nisan 1994 tarihinde Federal Almanya‘nın Lingen kentinde, Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan ailelerin 12-18 yaş arası çocuk ve gençlerine yönelik drama çalışması projesi başladı.

 

Projenin Türkiye ayağında Oluşum'da yer aldı. BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater – Federal Çalışma Birliği Oyun ve Tiyatro) öncülüğünde başlayan projede pek çok dramacı görev aldı.

ARTSCENICO

 

Artscenico 25 Şubat 1993 tarihinde Federal Almanya‘nın Gelsenkirchen kentinde Artscenico tarafından Uluslararası Tiyatro Projesi çalışmaya başladı.

 

Projenin hazırlık aşamasına kurucumuz Naci Aslan da katıldı.

Yaratıcı Drama Paneli

 

Kasım 1992‘de Çankaya Belediyesi Maltepe Konferans Salonu’nda; Anadolu Amatör Tiyatrolar Birliği tarafından organize edilen Yaratıcı Drama konulu paneli Naci Aslan yönetti.

 

Panele konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. İnci San, Devlet Tiyatrosu oyuncuları Selçuk Yöntem ve Erdinç Dinçer katıldılar.

Yaratıcı Drama Liderlik Kursu

 

TOBAV (Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Vakfı) başkanı Tamer Levent ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanat Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci San öncülüğünde düzenlenen (1990-1992) YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ kursuna Oluşum’dan katılan liderler yeterlilik belgelerini aldılar.

 

Kurs ağırlıklı olarak TMO Anaokulu Salonu’nda gerçekleşti.

Dünya 2. Çocukların Tiyatroları Festivali

 

1992 yılı Nisan ayında IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) tarafından organize edilen ve Türkiye’yi Oluşum Tiyatrosu’nun Küçük Prens isimli oyunla temsil ettiği DÜNYA 2. ÇOCUKLARIN TİYATROLARI FESTİVALİ’nde Alman drama uzmanı Rolff DENNEMANN ile birlikte liderimiz Naci Aslan ortak atölye yönetti.

 

15 ayrı ulustan, 15 çocuğun katıldığı atölye iki gün sürdü ve çocuklarla eğlenceli uygulamalar yapıldı.

 

İlköğretim Çocuklarıyla Drama

 

1991 yılı Ekim ayı itibariyle drama liderimiz Naci Aslan; Tiyatro Özgün Deneme‘ye devam eden ilköğretim çocuklarına yönelik olarak düzenlenen drama atölyesinde liderlik yapmaya başladı. Tiyatronun Sıhhiye’deki mekanında yürütülen çalışmaya 20 civarında ilköğretim öğrencisi katıldı.

 

Çalışmada yaratıcılık, sözel ve bedensel ifade becerileri ve oynama becerisi üzerinde ağırlıklı olarak duruldu. Pazar günleri iki saat olarak yürütülen atölyeye 1992 yılı Haziran ayında kadar devam edildi.

 

Uygulamalı Sanatlar ve Anadolu Kız Meslek Lisesi (100. Yıl Kız Meslek Lisesi) Öğrencileriyle Drama - Tiyatro Atölyesi

 

1990 - 1991 sezonunda Uygulamalı Sanatlar ve Anadolu Kız Meslek Lisesi (100. Yıl Kız Meslek Lisesi) Öğrencileriyle Drama - Tiyatro Atölyesi düzenledik ve tiyatro gösterisi hazırladık.

 

Drama lideri Naci Aslan tarafından yönetilen çalışma sonunda Çorak Toprak isimli oyun sahnelendi. Oyun 1 Aralık 1990, 5 Ocak, 26 Mayıs, 8 Haziran 1991 tarihlerinde okulun Emek Mahallesindeki binası tiyatro salonunda sergilendi. 

 

Batıkent Halkevi Tiyatro Çalışması

 

1 Nisan 1990 tarihi itibariyle Batıkent Halkevi üyelerine yönelik tiyatro çalışması başlattık.

 

Naci Aslan tarafından yürütülen çalışma sonunda bir oyun sahnelenmesi kararlaştırıldı.