1988-1989 Sezonu

 

 LÜTFEN DOKUNMAYIN

 

   
Yazan : Haldun TANER
Yöneten : Naci ASLAN 

Yön. Yrd. : M. Çağrı ÖZKÖK
Dekor: İbrahim TÜRKCAN 
Dekor Çizimleri: Cengiz TAPAN
Makyaj: Demet Banu ASLAN 
Aksesuar: Sevda KAPICIOĞLU
Işık / Efekt: Ayşegül SARAL 
Kostüm: Mübeccel BİRGÜN


OYNAYANLAR

 

Sevgi – Katerina: Sevda KAPICIOĞLU

Oktay - Baltacı : Naci ASLAN

Ekmel – Baltacı: Koray ÖZER

Nesip – Baltacı : Yiğit YAVUZ

3. Ahmet : A. Rıza KAHVECİOĞLU

F. Albay-Panyatovski-Şafirof: M.Çağrı ÖZKOL

Gürcü Yusuf-Yeniçeri-Adam: İbrahim TÜRCAN

1.Turist-D. Giray-2.Yeniçeri-1. Kapıkulu: Hira DOĞRUL 
 

Haldun TANER, Geleneksel Türk Tiyatrosu ile maddeci-epik tiyatro’nun bir bileşimini yaratma ereğini taşıyan; önce toplumsal tiyatronun, sonra politika tiyatrosunun, daha sonra da politik kabare tiyatrosunun örnekleri olarak bir çağdaş halk tiyatrosu ortak paydası altında oyunlar yazdı. Değişen toplumsal değerleri, eski ile yeni arasındaki karşıtlıkları bireyler çerçevesinde ele alan gerçekçi – toplumsal oyunlarını, epik tiyatro teknikleri ile göstermeci ve seyirlik oyun teknikleri özelliklerini taşıyan politik oyunları, daha sonra da açık biçimi, siyasal taşlama ve yergiyi içeren kabare tiyatrosu oyunları izlemiştir.  

Kaynak; Aziz Çalışlar, Gerçekçi Tiyatro Sözlüğü, İstanbul, 1980)


“Tarihçi dediğiniz de kim? Sizin, benim gibi etten, kemikten bir insan. Yani taraf tutan, olayları kendi vücut yapısının, yetişmesinin, komplekslerinin kin, sevgi ve kuyruk acılarının prizmasından gören bir hasta yaratık… Onlar bir insanı işte bu prizmadan gördükleri gibi çekerler. Daha sonra gelenler de ... bu krokiye kendi mizaçlarına ve hayallerine göre rötüşler eklerler ...”

“Al bu efsaneyi bundan sonraki vezirlerine gözdağı olarak anlat. Okullarında ibret dersi olarak okut. Tarih hocalarının bu dersi ne büyük zevkle vereceklerini görür gibi oluyorum”