TİYATRO OYUNLARI YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR YARATICI DRAMA OTURUMU

 

 

AMAÇLAR

 Öğrenci; kendisi tarafından bilinen bir kaç karakterin rolünü alacaktır. Ses doğaçlaması uygulaması yapacaktır. Oyun oynanırken topluluğun üyesi olarak işbirliği yapacaktır.

 

İÇERİK AMAÇLARI

Öğrenci; dinleme, sözlü iletişim, grupla birlikte çalışma ve yapıcı eleştiri yeteneği uygulamalarını  yapacaktır.

 

KAYNAKLAR
Her oyuncu için kağıt ve kalem
Diğer: “oyun topu” (Spolin)

 

İŞLEYİŞLER

 

ISINMA ve UYARICI ETKİNLİKLER

Gazete muhabirinin kaza sahnesinde bir kişiyle yaptığı röportaj görevini tartışın. Çiftlerden, bir kişi muhabir rolünü alacak, diğeri şahidi oynayacak. Sahnede oynayın. Rolleri tersine çevirin. Tekrar oynayın.

 

PLAN

Oyuncular için sandalyelerin daire olarak düzenlenmesi· Sınıf “muhabir-röportaj sahnesi”ne karar vermediyse ısınma için özgün bir tartışma açılabilir veya aşağıdakiler yapılabilir.-Maçı kazanan yada kaybeden bir atletle muhabirin röportajı-Tecrübe hakkında genç bir muhabirin yaşlı bir kişiyle röportajı-Bir yabancı ile işi hakkında muhabirin röportajı· Daire olunması, A ve B rollerinin belirlenmesi· Başlama, A muhabir, B röportaj yapılan· Gruba konsantrasyonu  hatırlatma; Muhabir röportajı yapılandan bilgi istiyor, röportajı yapılan muhabire bilgi veriyor.· Her oyuncuya kağıt ve kalem dağıtılır. Muhabirler not almak için eğitilir. 

OYUN
Oyun boyunca lider grubun konsantrasyon noktasına odaklanması için yanliderlik yapar.
Alabileceğin kadar çok bilgi al· Soruların yanıtının belli olmasına çalış· Eşini dinle

DEĞERLENDİRME 
Muhabirler röportajlarında neler öğrendiklerini kısaca paylaşırlar.

PLAN
Grubun ihtiyacına bağlı olarak eşle rol değiştirme hakkında gruba bilgi verilir ya da eşler değiştirilir.

YENİDEN OYNAMA 
(yeni eşle) Lider gerekli  yerlerde yan liderlik yapar.

DEĞERLENDİRME
Muhabirler öğrendiklerini grupla paylaşırlar. 

GRUP SAHNESİ YARATMAK İÇİN SORUN TASARLAMA PLAN
Lider grubu röportaja dayalı bir sahne yaratmaya davet eder. Muhtemel sahneler ünlü bir kişiyle televizyon röportajı sahnesi, doktor-hasta röportajı olabilir. Sahnenin hangi karakterlere ihtiyacı olduğunu saptayın. Gönüllülerden oyuncuları belirleyin, Gruba konsantrasyon noktasını hatırlatın. 

OYUN
Grup sahneyi oynar. Lider gerektiğinde yan liderlik yapar.

DEĞERLENDİRME
Grup, sahneyi karakterler, konuşmalar, ve hareket açısından değerlendirir. Sahneyi nasıl geliştirebileceğinizi tartışın. Aynı ya da yeni oyuncularla sahneyi belirleyin. 

YENİDEN OYNAMA
Grup sahneden hoşnut kalana kadar.

SOĞUMA
Lider, oynanan sahnenin hareketleri hakkında sınıfın görüşmeler yapan bir üyesi olarak muhabir rolünü alabilir.  

KAYNAKLAR 
Spolin, Viola. İmprovisation for the Theatre: A Handbook of Teaching and Directing Techniques. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1970._____. The Theatre Game File. ST. Louis: Cemrel, 1975._____. Theatre Games for the Classroom: A Teacher’s Handbook. Northwestern University Press, 1986.

NOT: Bu metin Judith Kase-Polisini’nin The Creative Drama Book: Three Approaches (Anchorage Press New Orleans, Louisiana) kitabının 8. Bölümü olan Theatre Games’in çevirisidir., Çeviren: Ceren Arzu GÜNEŞ
Oluşum Drama Atölyesi, Drama Lideri
Ekim 1998/ Ankara