Selahattin ÇORUH

 

Ankara İlköğretim Müfettişlerinden Selahattin Çoruh 1943 yılında “Okullarda Dramatizasyon” isimli bir kitap yayınlamıştır. Kuramsal kısımlarında Baltacıoğlu’ndan da alıntılarla yapılmış olan bu önemli kitap, Milli Eğitim Bakanlığı ve zamanın eğitimcileri arasında bir hayli etkili olmuştur. Çoruh kitabın son sayfasına, günümüz için de oldukça anlamlı olan şu cümleyi yazar:

 

Böyle bir çalışma hakiki bir iştir ve hakiki bir terbiyedir. Çünkü: Profesör Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun dediği gibi “işin terbiyevisi olamaz, işin hakikisi olur”

 

Çoruh kitabın büyük ilgi görmesi üzerine 1950 yılında yeni ilavelerle genişletilmiş ikinci basımı hazırlar ve kitap Öğretmen Yayını olarak çıkar.   

 

“Okullarda Dramatizasyonun birinci baskısı bir deneme mahiyetinde olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığınca takdirle karşılanmış, meslektaşlarımız arasında ilgi uyandırmış ve bazı mesleki fikir dergilerinde takdirkâr yazıların yazılmasına vesile teşkil etmiştir.