ARÇELİK "BİZİM ODALAR" PROJESİ

Dr. Duygu Erten: “Bizim Odalar’ın Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkisi Çok Büyük!”

 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği programına destek veren sivil toplum kuruluşlarından. Vakfın Genel Müdürü Dr. Duygu Erten ile program üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

– Vakfınızın Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği programına verdiği destek hakkında bilgi verir misiniz?

 

Eğitimde Gönül Birliği programı, amaçlarımız ve hedeflerimiz ile örtüşüyor. Mekan standartlarına uygun olarak kurulan Bizim Odalar ve 5 eğitim programımız ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında çocuklarımıza ulaşıyor olmak Vakfımız açısından çok önemli.

 

 

 

– Programda öncelikle Öğretmene Destek ve Eğitim projesine destek veriyorsunuz. Eğitim içeriği hangi kriterlere göre hazırlandı? 

 

Öğretmene Destek ve Eğitim projesi kapsamında Eğitim Gönüllülerinin 5 eğitim etkinliği yer alıyor. Bunlar tüm yaş gruplarına uygun farklı içerikleri bulunan Oyun Atölyesi, ilköğretim birinci kademe sınıfları için Masal Saati, ikinci kademe için Edebiyat Atölyesi, tüm yaş grupları için Özbakım Eğitimi ve yine birinci kademe için Bahçe Oyunları etkinlikleri. Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği programının hedef kitlesini oluşturan çocuklar, Vakfımızın hedef kitlesini oluşturan çocuklarla benzer yapılar gösteriyor. Ayrıca tüm bu etkinliklerin çocuklara en iyi şekilde ulaştırılabilmesi için öğretmenlere verdiğimiz iki günlük Oyun Atölyesi Eğitici Eğitimi, yani Temel Drama Eğitimi var. Bu eğitici eğitiminin amacı öncelikle eğitimde yeni yaklaşımlar çerçevesinde ele alabileceğimiz drama yöntemi ile öğretmenleri tanıştırmak.

 

 

 

– Drama eğitimini veren ekip ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

 

Oluşum Drama Enstitüsü, Oyun Atölyesi eğitim programının ve eğitici eğitiminin içeriklerini hazırladı ve drama eğitici eğitimini de veriyor. 20 yıllık bir kurum olan Oluşum, drama konusunda Türkiye’de ilk çalışmaları yapan kurumlardan biri. Enstitü pek çok drama liderini ve üniversite öğretim üyesini kadrosunda bulunduruyor. Enstitü Başkanı Naci Aslan tiyatro altyapısına sahip bir drama lideri. Arçelik projesi kapsamında öğretmenlere eğitim veren grubun diğer üyeleri ise, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Dr. Ayşe Okvuran. Ekipte, Vakfın 11 yıldır drama ile uğraşan ve liderlik yapan bir çalışanı da var.

 

 

 

– Bu çalışmanın hedefini ve  içeriğini öğrenebilir miyiz?

 

Drama bütün sanat dalları gibi, bireyin kendisi ve diğerleriyle iletişim kurmasının ve anlamasının yöntemlerini yeni yollar bularak çözer. Dramanın merkezi, iletişim kurmaktır. Bu anlamıyla drama, bilgi aktarımlarının hızlanarak arttığı günümüzde iletişimin pratiğe dökülmesi adına kimi zaman tanımlamaya sözcük bulamadığımız duygu ve düşüncelerimizin dışavurumuna yardımcı olur.

 

 

 

– Sahada gerçekleştirilen uygulamaların takibi ne şekilde yapılıyor? 

 

Eğitim içeriklerimizi 8 hafta /16 saat olarak uyguluyoruz. Çocuklarımızın verimli bir yıl geçirebilmesi için, etkinlik planlamasının Eğitim Gönüllüleri tarafından oluşturulan yönerge çerçevesinde doğru yapılması diğer önemli bir nokta. Bu doğrultuda etkinliklerin ve etkinlik planlamalarının Bizim Odalar’da amacına yönelik bir şekilde uygulanabilmesi için, izleme, yönlendirme ve destekleme süreçlerinde belli periyotlarda telefon, mail ve saha ziyaretleriyle izlenmesi hedefleniyor. Öğretmenler, Bizim Odalar’da gerçekleştirilen eğitim programlarının çocuklara kendine güven, iletişim becerileri, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırdığına ve geliştirdiğine inanıyorlar. Aynı zamanda düzenli olmayı, paylaşımı, grup halinde neler yapabileceklerini öğrendiklerini, iletişim becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirdiklerini ifade ediyorlar.

 

 

– Eğitim programına katılan öğretmenlerin seminerler sürecinde değişimlerini gözlemleme olanağı buluyorsunuz, bu süreci değerlendirir misiniz?

 

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenlerimiz öncelikle çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle, eğitime katılmak ve projede yer almak konularında biraz kaygılı oluyorlar. Ancak, çalışmaya başlayınca, drama eğitiminin aktif katılımla yürüyor olması motivasyonlarını fazlasıyla artırıyor. En çok “Çocukluğumuza geri döndük, onları anlamamız kolaylaştı” diye geri bildirim veriyorlar.

 

 

 

– Bugüne kadar bu kapsamda kaç öğretmene eğitim verildi ?

 

Bugüne kadar ilk olarak Van, Iğdır, Ordu, Erzurum ve Hakkari?de 120 öğretmene, ikinci bölümde de Rize, Çankırı, Gaziantep, Balıkesir ve Kars’ta 45 öğretmene eğitim verildi. Proje başladığı günden bugüne 165 öğretmen bu eğitime katıldı.

 

 

– Eğitimleri destekleyen materyaller neler?

 

Bu eğitimin özel tanımlı malzemeleri yok, var olan tek malzeme yol gösterici olması amacıyla hazırlanan Eğitici El Kitapları. Drama doğası gereği yaratıcılıkla yürüyen bir eğitim etkinliği olduğu için, aslında malzemede de bir sınır yok. Yani katılımcılar bulabildikleri her türlü malzemeyi eğitimle ilişkilendirerek kullanabilirler. Bu tamamen drama liderinin öngörüsü ve yönlendirmesine bağlı.

 

 

– Siz Bizim Odaların etkin kullanımına ilişkin eğitim veriyorsunuz. Bu mekanlarla ilgili izlenimlerinizi ve çocuklar üzerindeki etkilerini öğrenebilir miyiz? 

 

Öncelikle Bizim Odalar çok renkli mekanlar. Sıcak ve huzurlu. Çocuklar bizim odalarda ayakkabılarını çıkarıp, güzel oyuncaklar ve kitaplarla vakit geçirerek, ailelerinden uzak olmanın getirdiği yoksunluk duygusundan bir parça uzaklaşabilirler.