Bir Öğrenme Alanı Olarak Müzeler Semineri

 

 

PROGRAM 

 

09.00-09.30 Kayıt-Karşılama
Seminerin Program Akışı Konusunda Bilgi Sunulması

 

09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
Alâaddin Yüksel (Antalya Valisi) (Katılım Kesinleşmedi)
Menderes Türel (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) (Katılım Kesinleşmedi)

 

Birinci Oturum: Eğitsel Fonksiyonları Açısından Müzeler 

10.00-10.30      Müzelerin Eğitim İşlevi
Fersun Paykoç (Prof. Dr., ODTÜ)

 

10.30-11.00      Bir Öğrenim Alanı Olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Asuman Alpagut (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

 

11.00-11.15     Türkiye Müzelerinin Eğitim Çalışmalarından Bazı Görüntüler

 

11.15-12.00     Sorular ve Tartışma

 

İkinci Oturum: Yaşayan Öğrenme Merkezi Olarak Müzeler

 

13.00-13.30      Müzede Drama
Naci Aslan (Oluşum Drama Enstitüsü, Ankara-Drama Eğitimcisi)

 

13.30-13.45      Dünya Müzelerinin Eğitim Çalışmalarından Bazı Görüntüler

 

13.45-14.15      Kent Müzelerinde Eğitim Faaliyetleri ve Bir Öğrenim Alanı Olarak Antalya Kent Müzesi Orhan Silier (Antalya Kent Müzesi Kurucu Küratörü ve Proje Yöneticisi)

 

14.15-15.00      Sorular ve Tartışma

Üçüncü Oturum: Değerlendirmeler ve Öneriler

 

15.00-16.00      Antalya’nın Merkez İlçelerinde Müze-Okul İşbirliği Üzerine Katılımcı Öğretmenlerin Somut Önerileri

 

 

Bu seminer Antalya Kent Müzesi Projesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün ortak çalışmasıdır.