İlköğretim Drama Ders Programı 1

  

 

YIL: 1
DERS:   Matematik
KONU:   Hacimler, büyüklük ve küçüklük kavramları
ALT BAŞLIK:   Benim Şeklim ve Büyüklüğüm Ne? 
AMAÇ:   Şekil ve büyüklük (ebat) kavramları bilgilerini, drama yolu ile bedeni kullana-rak geliştirmek.
ÇALIŞMA ALANI:   Boş bir alan ya da okul salonu.
ARAÇLAR:   Yuvarlak ve ince-uzun balonlar.

 

BAŞLANGIÇ: Öğretmen aşağıdaki noktaları aklında tutmalıdır.

· Bütün beden kullanılarak, şekiller elde edilebilir.

· Çocukların yapılanları özümsemesi ve öğrenebilmesi için, yaptıkları şeklin ne olabileceği sorulmalıdır.

· Herhangi bir şekil oluşturduklarında, şekillerini korumaları konusunda onlara yardımcı olmak gerekir.

· Yarattıkları orijinal şekilleri onlarla tartışmak gerekir. Böylece hem birbirlerinden öğrenecekler, hem de kendi çalışmalarını takdir etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenmeye başlayacaklardır.

 

Yuvarlak balonların oluşturduğu şekiller, hacimlerin nasıl değişebildiğini göstermede etkili olur. Balonları şişirirken çocuklara ne gibi değişiklikler gözlemledikleri sorulmalıdır. Çocuklar balonları taklit ederek yerlerde kıvrılmaya ve balon gibi şişirildikçe büyümeye başlarlar ve de balonun şişmesi durunca dururlar. Bu bölümde çocuklar balon gibi hareket ederler. Balon şişerken çıkan sesi taklit ederler. Şimdi yuvarlak balonlarla olduğu gibi, ince balonları kullanarak benzer süreç uygulanmalıdır. Ancak şekil ve hareketler yuvarlak balonlardan farklı olacaktır. Çocukların değişik deneyimlerini gözlemlemek gerekir. İnce balonlarla yuvarlak balonlar arasındaki fark çocuklarla tartışılmalıdır.

 

Balon elde tutulduğu veya elden bırakıldığı zaman ya da aniden bırakıldığında neler olduğu bir kaç kez denenmelidir. Balonun içerisindeki hava boşalırken sağa, sola uçması çocuklarla tartışılmalıdır.

Çalışmanın sonunda yapılanlar hatırlanarak bir genel değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Büyüklüklere göre şekiller çeşitlendirilir. Bir sönmüş balonun izlediği yol ve çeşitli şekil ve büyüklükte balonlar çizilir. Bu şekilleri çocuklar bedenleriyle oluşturabilirler. Sonra da şekiller üzerine tartışılır.

 

Kaynak


DRAMA ACROSS THE PRIMARY SCHOOL CURRICULUM
Yazan: Alfred MALLIA
Education Assistant - Drama 1993 MALTA

 

Çeviren: Dr. Canan YÜCESOY
Oluşum Drama Enstitüsü